Česká arteterapeutická asociace - ČAA je neziskové profesní sdružením arteterapeutů, které je zároveň otevřené i všem zájemcům o tento obor. Cílem asociace je péče o tento obor, pořádání vzdělávácích, informativních a jiných aktivit v oboru, a koordinace úsilí ostatních subjektů. 

Arteterapie bývá vnímána jako součást tzv. kreativních terapií spolu s muzikoterapií, dramaterapií a taneční a pohybovou terapií.

  • 01.jpg
  • fus.jpg
  • P1180074.jpg
  • paleta.jpg
  • P_12_05_395.jpg
Aurora. Foto: Jason Gillman

 Soucit a inkluze se týká nás i všech ostatních; soucit a inkluze se týká různých způsobů myšlení, cítění a vyjadřování, soucit a inkluze různých kultur, náboženství a ideálů, různých postižení a schopností.

 Žijeme v náročném období plném variací a změn. Pohybujeme se rychle a mnoha různými směry. Náš svět zoufale potřebuje soucit a schopnost jej začlenit do našeho osobního, intimního života a do širšího sociálního kontextu. 

Na této konferenci severské arteterapie doufáme, že prozkoumáme otázku: Jak mohou různé přístupy pomoci dodávat tyto tolik potřebné schopnosti?

 

Na konferenci se můžete přihlásit jako aktivní řečníci i jen jako posluchači. Podrobnosti najdete na webu konference 

http://compassionandinclusioninarttherapy.eu/