• 1 Maltisch 1.JPG
 • 1 Vorbereitung Kopie.JPG
 • 01.jpg
 • 2 Maltisch 2.JPG
 • 3 Material Stein.JPG
 • 7 artematerial.JPG
 • 7 artematerial 016.JPG
 • 8 Malwand.JPG
 • 9 Artmat.JPG
 • 10 Artmat.JPG
 • 11 Artmat.JPG
 • Assamblage Schnur.JPG
 • Assamblage schnur 2.JPG
 • Bleistift.JPG
 • Bundstift.JPG
 • dispersionpinsel.JPG
 • dispersionPinsel 2.JPG
 • Druck.jpg
 • Druck 2.jpg
 • DSCF4114.JPG

 

ČAA je profesním sdružením arteterapeutů, které je zároveň otevřené i všem zájemcům o tento obor.

Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Jde o tvořivou činnost s výtvarným materiálem. Je možné také rozlišovat arteterapii (léčbu) od artefiletiky (vzdělávání a výchova prostřednictvím výtvarných prvků).

Arteterapie bývá vnímána jako součást tzv. kreativních terapií spolu s muzikoterapií a taneční terapií.

Více o našem oboru a o sdružení najdete v sekci asociace. Najdete zde také kontakty na arteterapeuty a můžete si prohlédnout nebo objednat náš časopis.

Iniciativa byla založena v září roku 2011 na Konferenci ECArTE v italské Lucce, kdy se účastníci rozhodli vytvořit evropskou pracovní skupinu. Známá arteterapeutka z Itálie Paola Luzzatto souhlasila spolu s Marií d’Elia z Lucemburska, že převezme záštitu nad koordinační činností celého uskupení. Díky nim se tak na konci roku 2012 podařilo ze všech 28 států Evropské unie včetně Norska založit skupiny nových členů.

V roce 2013 jsme v Paříži (ECArTe) vytvořili misi NEAT: Úkolem Sítě evropských arteterapeutů (NEAT) je podporovat rozvoj arteterapie v evropských zemích, a to vzájemnou výměnou klinických a akademických odborných znalostí. 

Dohodli jsme se také na spolupráci při vytvoření základního učebního plánu pro jednotlivé země. Postupně se tento cíl rozvinul do několika dalších oblastí: 

 • výměna informací o arteterapii mezi různými evropskými zeměmi
 • výměna místních publikací a výzkumných prací
 • výměna nápadů týkajících se možností financování arteterapie (pro výzkum, překlady)
 • výměna rozličných učebních plánů arteterapeutických škol
 • výměna popisů účinných klinických zákroků
 • vzájemná podpora (například při vzniku školících kurzů)
 • založení Evropské arteterapeutické asociace

 

Navazující setkání se uskutečnilo v roce 2014 ve Florencii a věnovalo se aktuálním informacím o situaci arteterapie v jednotlivých zemích. Celkově se setkání účastnilo 22 členů z 16 zemí (z Belgie, Dánska, Francie, Řecka, Itálie, Irska, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemí, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Španělska, České republiky) a také konzultantka Judy Rubin z USA, která poskytovala cenné příspěvky do debaty ohledně rozvoje arteterapeutické profese a americké arteterapeutické asociace. Další členové poslali zprávy informující o stavu arteterapie v jejich zemích prostřednictvím emailu. Navzdory národním odlištnostem se zdá, že arteterapie čelí v každé evropské zemi podobným problémům týkajících se sociálního, politického a právního uznání a je také všude konfrontována s otázkami ohledně profesní identity arteterapeutů a celkovým definováním této profese. V každé zemi však panuje silné povědomí o důležitosti kvalitního vzdělání, o nutnosti ochrany klienta a o potřebě vědeckého bádání pro další výzkum.

Na základě znalostí o této situaci se objevily nové výzvy a nová témata se stala důležitými pro NEAT i pro celou arteterapeutickou profesi. Tato skutečnost nakonec vedla k vytvoření šesti pracovních skupin, jejichž činnost je v souladu s cíli našeho řídícího principu: 

 1. Obecný přehled o stavu arteterapie v Evropě. Tato skupina má v plánu získat data ze stávajících národních studií, shromáždit výsledky průzkumů a najít zdroje financování za účelem vylepšení evropských dotazníků (European Questionnaire) a statistického vyhodnocení jejich výsledků.
 2. Zveřejňování aktuálních informací o rozvoji arteterapeutické profese v Evropě.
 3. Tvorba interaktivní webové stránky pro dynamickou výměnu informací a jejich šíření mezi členy evropské arteterapeutické komunity.
 4. Profesní rozvoj: tato skupina se zabývá organizováním výměny odborných klinických zkušeností a sestavováním přehledu o právě probíhajících výzkumných projektech a dizertačních pracích.
 5. Pro prozkoumání otázky ohledně profesní identity: definice profese a profil arteterapeutů. Identifikace podobných a rozdílných charakteristik ve vzdělávacím systému v Evropě.
 6. Evropská arteterapeutická asociace nebo federace: tato pracovní skupina se bude zabývat právními záležitostmi, spolupracovat se stávajícími federacemi/asociacemi a hledat nejoptimálnější řešení.

 

Členové se dohodli, že za současné situace zůstane NEAT neformální maximálně flexibilní sítí s nízkými provozními náklady, aby se k ní mohly připojit i rozvojové země. Jednoho dne se síť možná přemění na Evropskou asociaci/federaci, nebo zůstane dál aktivní, avšak s novým zaměřením. Členy sítě NEAT mohou být jak učitelé arteterapie, tak studenti, odborníci a zastupitelé národních asociací. Závazek účastníků konference je potvrzen hned dvojím způsobem – aktivní prací pro NEAT, a také spoluprací s kolegy a národních arteterapeutických asociací v zemích původu.

V případě, že se blíže zajímáte o NEAT a její činnosti a můžete přispět k naplnění některého z výše uvedených bodů této sítě, kontaktujte nás, prosím, jakožto současné

zástupce pro Českou republiku. Velmi vítáni jsou Ti, kteří mohou přispět například nějakým textem, výzkumem nebo článkem, který je dle Vás cenný a obohacující.

Nezapomeňte však, že hlavním jazykem NEAT je angličtina. 

O našich aktivitách vás budeme nadále informovat prostřednictvím našich webových stránek ČAA a brzy snad i prostřednictvím vlastních stránek NEAT. Jak můžete vidět, díky trpělivosti Marie Luzzatto, Paoly d’Elia a osobním angažováním a prací mnohých členů, evropští arteterapeuté nakonec spolupracují na tvorbě konstruktivních vztahů. Snad i v České republice si jednoho dne uvědomíme, že vnitřní politické boje ničemu neprospívají, a že naopak pro zlepšení kvality vzdělání je nutné společně bojovat za uznání arteterapie jako profesní činnosti, a to jak kvůli arteterapii obecně, tak koneckonců i kvůli našim klientům.

Poslední setkání se uskutečnilo v květnu 2016 v Řecku. Do spolupráce se připojila další členka Výboru ČAA Andrea Hanzlová. Nyní jsme zapojeny do pracovní skupiny “ Profesní identita”. 

 

Dipl. KT - Beate Albrich

Andrea Hanzlová

Za výbor ČAA (pracovní skupina zahraniční spolupráce)

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.