Dotýkat se a být dotýkán - Vědomí kontaktu při práci s hlínou

Tento speciální fronetický nástroj (Phronetic® nástroj/metoda, I.M.Starke) napomáhá být v kontaktu s vlastními pocity a vnitřním já.

Účastníci se posadí do kruhu s hlínou a vodou. Po krátkém úvodu si každý nabere tolik hlíny, kolik bude v daný moment potřebovat. Poté budou následovat své vnitřní impulsy, pokud je to možné se zavřenýma očima. Práce je doprovázena speciálními intervencemi.
Po ukončení procesu s uzavřenýma očima bude následovat společná krátká reflexe. Budeme sdílet zkušenosti a nalézat jména pro své výtvory.
Pojmenujeme také rozdíl mezi zkušeností v této skupině a v terapeutickém kontextu.

 

Helga Bachofner (1962)

Je učitelka na základní škole, fronetická arteterapeutka. Učí ve Wiener Schule für "Kunsttherapie", kde je také výchovnou terapeutkou. Přednáší a vede workshopy se studenty psychoterapie. Šest let pracovala se skupinami i jednotlivci v socio-terapeutickém oddělení v Donauspital s osobami s různým psychickým onemocněním. Nyní má svou soukromou praxi. Je členka EFAT od roku 2014.


Martina Toman (1971)

Je zdravotní sestra na jednotce intenzivní péče více než 28 let. Pracuje jako výtvarnice, fronetická arteterapeutka a lektorka na Wiener Schule für "Kunsttherapie". Jako arteterapeutka má dvouletou zkušenost v rámci skupinové i individuální práce na psychiatrické klinice. 2018 – 2019 absolvovala vzdělávání v existenciální analytické párové terapii. Nyní má svou soukromou praxi ve Vídni a mimo to pracuje s dětmi, dospělými a s páry v komunitním centru zdraví Bruck an der Leitha.