Milé kolegyně, milí kolegové,

jistě se ve Vašich arteterapeutických aktivitách potkáváte se zajímavými, ale také s obtížnými případy Vašich klientů, o nichž potřebujete pohovořit a získat zpětnou vazbu pro zkvalitňování Vaší práce.

Proto jsme vytvořily skupinu supervizorů-arteterapeutů, která se Vám bude v tomto roce jedenkrát za dva měsíce postupně věnovat. Rádi bychom Vás na tyto kazuistické supervize pozvaly. Jsou určeny pro ty, kdo pracují s klienty arteterapeuticky, mají určité arteterapeutické vzdělání a zkušenost a chtějí se zaměřovat na vlastní rozvoj ve svém oboru.

Další informace:

Celkový rozsah je 45 hodin.

Jde o uzavřenou skupinu 8 účastníků, která spolu bude pracovat 5 dní (pátek nebo sobota), 1x za 2 měsíce. Jeden supervizní den trvá 9 vyučovacích hodin (tedy 9 x 45 min., 9.00-17.40). Každý den bude veden supervizorem s vlastním supervizním zaměřením (Bálintovská skupina, rožnovský přístup, jungiánský, integrativní, na kreativní proces zaměřený).

Každý účastník na každý supervizní den přinese vlastní kazuistiku s výtvarnými artefakty (fotografie/video presentace) klienta/klientů, popř. i svou osobní tvorbu.

Orientační cena za 45 hodin: 8 000,- Kč

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.