Cílová skupina:

Kurz je určen pro učitele, pedagogy v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, speciální pedagogy, psychology, pedagogy volného času, metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, vedoucí pedagogické pracovníky i zájemce o Eko Artefiletiku, kteří ji mohou uplatnit ve své praxi.

 

Náplň kurzu:

Eko Artefiletika propojuje arteterapeutické techniky se silnými prožitky a tvorbou v přírodě. Umělecké výrazové prostředky pomáhají rozvíjet kreativitu. Tato metoda pomáhá vychovávat a učit děti prožitkem v přírodě a uměním rozvíjet hodnotový systém. Propojuje zážitek a schopnost pojmenovat své emoce i události. Podporuje sociální vztahy a vazby, schopnost komunikovat i vzájemně sdílet.  Posiluje vztah k přírodě i schopnost se v ní zdravě pohybovat. Příroda a umělecká tvorba vytváří prostor pro intuitivní vyjádření, posiluje vlastní citlivost a smyslovou orientaci. Děti se učí přírodu poznávat skrze vlastní tvorbu a znovu se učí být přirozeně její součástí.

Kreativní metoda, díky níž lze rozšířit výrazový i prožitkový potenciál dítěte i nastolit přátelskou spolupráci. Tvorba se uskutečňuje převážně v přírodě, probíhá v denní i noční krajině, bystří smysly a prohlubuje osobní zážitky. Pobytem v přírodě a uměleckou tvorbou s využitím dostupných přírodnin, působením vlivu počasí, střídáním denní i noční doby, působením živlů dochází k silnějšímu vnímání krajiny a jejímu autentickému sebevyjádření např. malováním, písmem, hudbou, fotografií, krátkým videem apod. Uměleckými technikami lze také uvolnit tělo pohybem, tancem, hudbou, hrou, gestem, dramatem, zvukem. Nedílnou součástí technik Eko Artefiletiky je reflektivní komunikace nad výtvarným dílem.

Eko Artefiletika může být použita jako celá metoda nebo pouze její prvky. Je vhodná ke studiu rozšíření odborné kvalifikace a je možné ji využívat ve výtvarné i hudební výchově, občanské výchově, výchově ke zdravému životnímu stylu, v environmentální výchově, rodinné výchově, občanské výchově, v rámci výuky psychologie a programech zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, speciální pedagogiky apod.