Od června 2016 běží výcvik ve skupinové psychoterapii, je již 4. výcvikovou komunitou ARTESUR. Otevíraný výcvik je sebezkušenostní částí komplexního vzdělávání SUR /Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii/, na níž je možno navázat teoretickým a supervizním modulem. Tento výcvik je ve svém přístupu orientován hlubinně – dynamicky, což znamená, že lektoři pracují s představou existence nevědomí, jak v jedinci, tak i ve skupině, a také používají koncept přenosu a protipřenosu. Výcvik je vhodný pro všechny tvořivé a zvídavé zájemce nad 23 let s vysokoškolským i středoškolským vzděláním, zejména ty v pomáhajících profesích, tedy lékaře, psychology, pedagogy, sociální i zdravotní pracovníky a i výtvarníky.

Výcvik je garantován SUR - Sdružením pro výcvik a vzdělávání v psychoterapii a Českou arteterapeutickou asociací, a také akreditován MŠMT pro oblast školství. Výcvik však není schválen jako vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví, tedy jeho absolvování neopravňuje ke složení zkoušky z funkční specializace.

Výcvik sestává celkem z 600 hodin výcvikových hodin, rozložených do 120 hodin ročně ve formě čtyř setkání (jeden týden a jeden prodloužený víkend v rámci celé komunity a dva skupinové víkendy). Školné činí 210 Kč za hodinu s možným inflačním navýšením v průběhu pěti let.

Náš výcvikový tým tvoří zkušení psychoterapeuti s psychologickým či psychiatrickým vzděláním a mnoha různými výcviky. A zejména lektorky jsou také zkušené arteterapeutky a samy tvoří.

Vedoucími výcviku jsou:

  • PhDr. Helena Strnadlová / výcvik v jungovské a katathymně-imaginativní psychoterapii, SUR a vedoucí komunity 4x / a
  • MUDr. Johan Pfeiffer /výcvik ve skupinové psychoterapii SUR, skupinové i individuální psychoanalytické psychoterapii, lektor - vedoucí komunity 7x, supervizor ČIS/

Lektory jsou:

  • PhDr. Alena Koblicová /SUR, KIP, supervizorka ČIS, psychoanalyticky orientovaná psychoterapeutka/ ,
  • Dipl.KT. Beate Albrich /diplomovaná arteterapeutka, supervizorka ČIS, senior lektorka SUR/,
  • Mgr. Pavel Zach/ jungovsky orientovaný psychoterapeut/,
  • Mgr. Jan Lukany /psychoanalyticky orientovaný psychoterapeut/,
  • Mgr. Tomáš Přikryl /adiktolog, Gestalt psychoterapeut a supervizor ČIS/,
  • Mgr. Leona Chvojková /psychoanalyticky orientovaná psychoterapeutka a skupinová lektorka/.

Výcvik nabízí zážitek dlouhodobého členství ve skupině o cca 12 členech se dvěma lektory a v komunitě, sestávající ze třech skupin, šesti lektorů a dvou vedoucích komunity. Obsahem je zejména sebepoznání na základě zpětných vazeb ve skupině, reflexe své rodiny, historie, životní cesty i svého „stínu“, pochopení vlastního osobního i profesního směřování, způsobu sebevyjádření, vztahování se k ostatním lidem a také inklinace k pomáhajícím profesím.

Naším specifikem je též zařazení arteterapeutických přístupů a technik v rámci skupinové dynamiky a využití expresivních neverbálních technik v širším smyslu i v rámci večerních klubů. Podstatná je též reflexe vlastního kreativního procesu a práce s výslednými artefakty, porozumění jejich smyslu a významu.

V případě dotazů se obracejte na asistentku výcviku Ing. Markétu Novotnou mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Všechny ostatní důležité informace o historii SUR, o pravidlech skupinové práce, průběhu a řádu výcviku i o kontraktech najdete na www.sur.cz

pdfPětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením