Časopis Arteterapie, č.06

Již 6. číslo časopisu Arteterapie. Od posledního čísla, zaměřeného na dětskou populaci, překonává několik generací a nahlíží na problematiku lidí na opačném věkovém pólu. Staří lidé, pojďme jim říkat - senioři, mají zajisté mnoho společného s ostatními věkovými skupinami a mají zároveň svá specifika. Toto číslo se vám pokusí přiblížit některé osobní zkušenosti, názory a příklady z arteterapeutické práce se seniory a nabídne možné pohledy a snahu tuto část generace charakterizovat. Jsou zde dvě novinky v obsahu. Po dohodě s kolegy muzikoterapeuty budeme (tímto číslem počínaje) do časopisu zařazovat rubrik věnovanou jejich příspěvkům k danému tématu, tedy čtěte Muzikoterapie. Druhá nová rubrika je pak pod názvem Inspirace prostorem, vymezeným pro všechny příspěvky, které redakce obdržela a do obsahu zařadila, ačkoliv se právě danému tématu nevěnují nebo jsou reakcí či pozdním přispěním k tématům již zpracovaným. V neposlední řadě odkazuji všechny ty, kteří čekají na podmínky garance arte kurzů a podobných akcí ze strany asociace, ať nalistují rubriku Okénko do dění ČAA, kde tyto informace zveřejňujeme.

Obsah čísla:

  • Úvodní slovo
  • Anketa:
    • "Vážená generace starších, jaký máte vztah ke generacím mladším?"
    • "A vy mladí, jaký máte vztah ke starým lidem?"
  • Návštěva:
    • Dům kněžny Emmy - Neratovice
    • Ateliér v krabčickém domově odpočinku
    • Občanské sdružení Za důstojné stáří spolupracuje s arteterapeuty
  • Slovo k tématu:
    • Mýty o stáří (Tamara Tošnerová)
    • O estetickém a psychologickém podněcování gerontopsychiatrických pacientů (Václav Smitka)
    • Arteterapie a senioři (Marie Růžičková) (OTEVŘÍT)
  • Zkušenost: Arteterapie s gerontologickými klienty (Jan Štorkán)(OTEVŘÍT)
  • Toulky dějinami umění: Umělecký styl stáří a Tizianův obraz z Kroměříže (Sylva Dobalová)
  • Rozhovor s Helenou Haškovcovou
  • Muzikoterapie:
    • Prohlášení k založení SHDT ? Sekce pro muzikoterapii a dramaterapii při Psychoterapeutické společnosti LSJEP
    • Acting Your Inner Music
    • Hudba je cesta? (rozhovor s Václavem Vomáčkou a s Tomášem Šmídem)
  • Okénko do dění v ČAA
  • Inspirace:
    • Interpretace obrazu ve vztahu ke klasické teorii (Milan Kyzour)
    • Specifika grafismu schizofreniků (Barbara Gawda, Magdalena Tyszkiewicz)
  • Knihovnička

Additional Info

  • Číslo: 6 - barevná kopie
  • Cena: 116,- Kč

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.