Časopis Arteterapie, č.16

 

Obsah čísla

  • Úvodní slovo
  • Z dnešní palety:
    • Proměny výtvarné tvorby jako příznak osobnostního vývoje v arteterapii (Marie Lhotová)
    • Výtvarné materiály a jejich využití v arteterapii s dětmi se speciálními potřebami (Táňa Svatošová)
    • Pohádka o barvách (Radvan Bahbouh)
  • Z dějin umění: Bláznovství v odrazech umění II (Edita Žlebková) OTEVŘÍT
  • Muzikoterapie a dramaterapie: Historický exkurz do tajů léčebného účinku zvuku a hudby (Matěj Lipský) OTEVŘÍT
  • Rozhovor:
    • s Milenou Dopitovou
    • s Jitkou Dvořákovou
  • Studentské okénko
    • Využití arteterapie při práci s mentálně postiženými dospělými v prostředí chráněných dílen (Zuzana Dolečková)
    • Graffitiapsychoanalýza (Matouš Marek)
    • Point, Masker, Blez a spol. (Lenka Vítková)

Additional Info

  • Číslo: 16
  • Cena: 70,- Kč

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.