Jaké je potřeba mít k výkonu profese arteterapeuta vzdělání a kde je možné jej získat?

V současné době není profese arteterapeut v České republice zařazena do seznamu profesí. Česká arteterapeutická asociace již mnoho let o zařazení arteterapeutů do legislativního rámce usiluje, zařazení do státem uznávaných profesí je jedním z hlavních bodů její činnosti.

V současné době je možné studovat arteterapii v ucelené formě pouze v zahraničí, v České republice je možné získat arteterapeutické vzdělání v několika dílčích modulech. Požadavky České arteterapeutické asociace pro výkon profese arteterapeuta jsou uvedeny ve stanovách a jsou k dispozici na webových stránkách zde. Aktuální informace o arteterapeutických výcvicích a kurzech jsou k dispozici taktéž na webu ČAA a najdete je zde.

Jak byla stanovena kritéria pro jednotlivé druhy členství v České arteterapeutické asociaci?

Při koncipování jednotlivých druhů členství jsme vycházeli z několika potřeb, pro přehlednost jsou rozděleny do 3 okruhů.

1. V současné době, kterou charakterizují snahy ukotvit profesi arteterapeuta v legislativě ČR, je třeba stanovit profesní standardy pro výkon této profese. Této potřeby se týká stanovení profesního členství - profesním členem je arteterapeut, který naplní stanovené profesní standardy a je plně kvalifikovaným odborníkem - arteterapeutem. Při koncepci těchto standardů jsme vycházeli především z evropských požadavků na kvalifikaci arteterapeuta. Vzhledem k tomu, že v ČR dosud není dostupný ucelený systém vzdělávání v naší profesi, bylo nutné vzít v úvahu také historický kontext vývoje vazby arteterapie na psychoterapii a prozatím ponechat v požadavcích ucelený psychoterapeutický výcvik. Vzhledem k úzké spolupráci 4 asociací - drama, arte, muziko a tanečně pohybové, se zároveň snažíme naše profesní požadavky sblížit natolik, abychom byli v dohledné době schopní vůči legislativním požadavkům vystupovat společně a jednotně.

2. Druhou potřebou - především našich členů - je potřeba garancí ČAA pro výukovou a sebezkušenostní činnost. Rozhodli jsme se zjednodušit a sjednotit dosavadní systém přidělování garancí. K tomu slouží právě status garantovaného členství. Po jeho získání již nemusí garantovaný člen znovu a znovu dokládat své vzdělání a zkušenosti v žádosti o garanci svého kurzu, či jiné akce. Požadavky na tento typ členství byly stanoveny současným výborem ČAA a jsou vyjádřením toho, že víme, že tento člen směřuje k profesnímu členství, a jeho vzdělání považujeme za dostatečné k udělení garance pro jím poskytované vzdělávání v arteterapii. U tohoto typu členství jsme vycházeli také z reality v naší asociaci, kdy řada našich členů pořádá úspěšné a potřebné semináře, přestože jim nějaká (i když malá) část požadavků chybí k naplnění statutu profesního člena. Zároveň ale neznamená, že garantované členství znamená automatické přiznání garance, toto přiznání vždy podléhá rozhodnutí výboru ČAA.

3. Chceme nabídnout našim členům nové možnosti využití členství v ČAA. Již nyní je možné udělit souhlas se zveřejněním údajů na webových stránkách ČAA a prezentovat tak své kontaktní údaje a cílovou skupinu své práce, tato nová možnost (spolu s druhem členství) umožní případným zájemcům o arteterapeutické služby rozlišit vzdělání a zkušenosti členů, bez nutnosti zveřejnit komplexní údaje. Ve vývoji je také odborná sekce pro členy, kde bude k dispozici diskusní fórum a budou zde prezentovány překlady zajímavých zahraničních článků, nebo původní práce našich arteterapeutů.

Je možné se ucházet o přijetí do některého z arteterapeutických kurzů, i když mám vystudovaný přírodovědný či jiný obor?

Ano, ucházet se o přijetí do arteterapeutického výcviku či kurzu je možné i s jiným než terapeutickým, pedagogickým nebo lékařským vzděláním. K výkonu profese však není jeden kurz či výcvik dostačujícím vzděláním. Požadavky České arteterapeutické asociace pro výkon profese arteterapeuta jsou uvedeny ve stanovách a jsou k dispozici na webových stránkách zde.

Je potřeba pro uznání vzdělávání v arteterapii, aby byl kurz garantován Českou arteterapeutickou asociací?

Pro uznání arteterapeutických kurzů v rámci požadavků ČAA na vzdělání v profesi artetarapeuta je nutná garance arteterapeutického kurzu Českou arteterapeutickou asociací či jinou, obdobně zaměřenou profesní asociací mimo území České republiky. V případě garance jinou asociací je pro uznání kurzu výborem ČAA potřeba doložit potvrzení o absolvování kurzu, jeho náplni, studovaných tématech, metodické struktuře, lektorech kurzu a jejich vzdělání a počtu absolvovaných hodin.

Jak se mohu stát členem ČAA?

Podmínky přijetí do České arteterapeutické asociace jsou specifikovány v jejích stanovách a najdete je zde.

Pokud jsem občanem jiného státu a jsem již členem arteterapeutické asociace působící na jeho území, mohu se stát členem ČAA?

Ano, můžete. Členství v jiných profesních sdruženích a asociacích nijak neovlivňuje členství v ČAA.

Rád bych Vás požádal o Vaše odborné stanovisko pro posuzování kvality poskytovaných arteterapeutických služeb. Je v pořádku, aby tato činnost byla vykonávána v rámci živnostenského oprávnění? Jaké živnostenské oprávnění by měla společnost mít? Jak poznám, že daná společnost poskytuje arteterapii legálně a je důvěryhodná? Jaké vzdělání je nezbytné u arteterapeuta pro výkon praxe? (Jaké kurzy/výcviky zaměřené na arteterapii jsou podle Vašeho názoru základem pro přípravu odborníka na výkon arteterapeutické praxe.)

V současné době není profese arteterapeut v České republice zařazena do seznamu profesí. Česká arteterapeutická asociace již mnoho let o zařazení arteterapeutů do legislativního rámce usiluje, zařazení do státem uznávaných profesí je jedním z hlavních bodů její činnosti.

V současné době je možné studovat arteterapii v ucelené formě pouze v zahraničí, v České republice je možné získat arteterapeutické vzdělání v několika dílčích modulech. Požadavky České arteterapeutické asociace pro výkon profese arteterapeuta jsou uvedeny ve stanovách a jsou k dispozici na webových stránkách zde. Aktuální informace o arteterapeutických výcvicích a kurzech jsou k dispozici taktéž na webu ČAA a najdete je zde.

Je někde možné získat odborný časopis Arteterapie vydaný v posledních letech?

Ano, o zaslání časopisů můžete požádat na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kompletní seznam všech vydaných čísel časopisu spolu s informací o jejich ceně a dostupnosti najdete zde. K ceně je potřeba připočíst částku za poštovné a balné.  

Mám zájem o kontakt na arteterapeuta v okolí mého bydliště. Jak jej získám?

Kontakty na arteterapeuty registrované v ČAA najdete zde.

TEST