-------------------------------------------------------------------placená inzerce: ---------------------------------------------------------------------------------

„Musíme znovu nejen najít schopnost dívat se na barvy a přesně je reprodukovat, ale i schopnost žít s nimi a zažít jejich vnitřní životní sílu.“
Rudolf Steiner

Studium je určeno pro všechny se zájmem o obor s chutí tvořit a ponořit se do uměleckého procesu, pro zájemce z oblasti zdravotnictví, pedagogiky, sociálních služeb nebo uměleckých oborů, kteří chtějí prohloubit a rozšířit své zkušenosti a dovednosti. 

Obor Arteterapie je v zahraničí akreditován Lékařskou sekcí při Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu v Goetheanu ve švýcarském Dornachu. V ČR je studium garantováno Asociací pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii.


O anthroposofické arteterapii
Anthroposofická umělecká terapie (malování, kreslení, modelování) spojuje umění a uměleckou tvorbu, terapeutické procesy a anthroposofický obraz člověka a světa. Klient vstupuje za pomoci terapeuta do tvůrčího procesu, který mu umožní probudit skryté léčivé síly, schopné ovlivnit duchovní, duševní a tělesné děje.
Studium anthroposofické umělecké terapie rozvíjí schopnost vidět, cítit a rozumět uměleckým prvkům v jejich souvstažnosti s duchem, duší a tělem člověka. Tím se otevírá možnost prohloubené diagnostiky a účinné léčby nejrůznějších duševních a tělesných nemocí. Cílem anthroposofické umělecké terapie je tak dosáhnout léčivého účinku prožitkem vlastní umělecké tvorby.
Základy tohoto umění položily ve dvacátých letech dvacátého století Margaretha Hauschková a Liane Collot d´ Herbois a anthroposofická arteterapie se nadále rozvíjí v kontextu anthroposofické medicíny a vzdělávání v oblasti léčebné pedagogiky a sociální terapie.
Umělecký terapeut pracuje vždy v úzké spolupráci s lékařem. Ita Wegmanová, která společně s Rudolfem Steinerem položila základ anthroposofickému lékařství, viděla v umělecké terapii umění, které se obětuje pro léčení a uzdravující proces.


Náplň studia
V průběhu studia budou jednotlivé víkendy zahrnovat teoretické poznatky, přednášky na témata související s uměleckou terapií, pravidelná cvičení v kreslení, malbě a modelování, součástí budou také projekty, vlastní domácí práce a ve čtvrtém roce také praxe studentů.


Tematické okruhy:
• Co je umění. Co je terapie. Jak se umění stane terapií.
• Terapeutický vztah mezi pacientem a terapeutem. Jak terapeut pracuje sám na sobě.
• Práce s vlastní zkušeností a proměnou.
• Vnímání, hledání hlubšího prožitku a významu uměleckých děl z hlediska terapie.
• Umělecko - terapeutické techniky malování, kreslení, modelování.
• Nauka o barvách podle J. W. von Goethe. Nauka o barvách podle R. Steinera.
• Dějiny umění a práce s uměleckými díly.
• Všeobecná nauka o člověku.
• Psychologie a psychiatrie
• Propojení medicíny a vlivu uměleckých procesů na tělesné funkce


Forma studia
Studium je čtyřleté a probíhá dálkovou formou. Každý rok zahrnuje 9 víkendových setkání (pátek večer - neděle) a závěrečné letní soustředění v Sociálně-terapeutickém centru v Nové Vsi nad Popelkou.
Časová dotace: 198 hodin/rok + letní soustředění


Vedoucí studia
Bc. Ada Rosin, dipl. Arteterapeut
Kristýna Brabcová
Studiem budou provázet další lektoři Akademie Tabor, lektoři ze zahraničí a bude možné se setkat s terapeuty z dalších oblastí.
Podmínky k přijetí
Předností je věk uchazeče - 26 let, zájem o obor, chuť tvořit a poznávat a vítaná je zkušenost či vzdělávání ve zdravotnictví, v sociálních službách nebo uměleckých oborech.
Přijímací pohovory
Sobota 5.5. 2018, neděle 10.6. 2018
Cena studia
32 000,- Kč/rok.
Základní materiál bude zahrnut v ceně studia, v případě potřeby bude nutné další materiál pořídit samostatně.

 

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.