--------------------------------------------------------------placená inzerce: ------------------------------------------------------------------------

V ČR je studium garantováno Asociací pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii.


Studium oboru Muzikoterapie na Akademii sociálního umění Tabor vychází z anthroposofického pohledu na člověka a působení duše v tělesné trojčlennosti. Cílem je vědomé uchopení jednotlivých hudebních elementů a jejich terapeutické použití spolu s hlubším rozuměním zákonitostem lidské biografie a lidského duševně-duchovního vývoje.
Jednotlivá studijní témata vedou od rozumění původu hudby, přes prožitek jednotlivých hudebních fenoménů až k jejich umělecko-terapeutickému uchopení v praktické práci.
Studium je určeno pro všechny, kteří chtějí prohloubit a rozšířit své osobní zkušenosti a dovednosti v oblasti pedagogické, výchovné a terapeutické, pro učitele, speciální pedagogy, hudební pedagogy, výchovné poradce, vychovatele či studenty pedagogických a uměleckých škol.


Náplň studia, tématické okruhy
Hudebně - umělecký okruh
• Dějiny hudby z pohledu vývoje vědomí lidstva
• Co je to hudba a proč může hudba léčit
• Zpěv, vlastní hlas jako hudební nástroj
• Umělecký a terapeutický význam tradiční lidové hudby
• Forma lidové písně a bytostné články člověka
• Lidová píseň a lidová slovesnost, její využití při práci se skupinou i s jednotlivci
• Společná harmonizace a úpravy lidových písní
• Nálady a proměny roku v praktické práci s lidovou hudbou
• Úvod do anthroposofického pohledu na člověka
• Hudební souvislosti a proporce v lidském organismu – hudební proporce fyzického těla a hudební proporce v rytmických procesech
• Síly sympatie a antipatie
• Melodie, harmonie, rytmus jako analogie k silám myšlení, cítění a vůle
• Temperamenty
• Spánek a bdění v analogiích s hudebními prvky
• Síly sympatie a antipatie

• Průběžná praktická práce s hudebními nástroji a společný zpěv
• Práce s různými materiály – kámen, dřevo, kov a jejich působení na člověka
• Zvuk a Tón,
• Tón, interval, akord, harmonie, melodie
• Rytmus, takt, metrum, dynamika
• Délka tónů, tónina, disonance, konsonance, kontrapunkt
• Prožitek intervalů, stupnice
• Ticho, sluch
• Rozvíjení hudebního sluchu, aktivní naslouchání
• Anatomie ucha a proces slyšení a naslouchání
Člověk jako tvůrce vlastního osudu
• Studenti jsou uváděni do světa lidských dějin v duchovních obrazech mytologií jednotlivých kultur. Na příkladu těchto obrazů studenti získávají přehled o vývoji myšlení a vnímání v průběhu lidských dějin - od duše citové v dávných kulturách, přes duši rozumovou v řecké kultuře až po duši vědomou v období od počátku 15. století. Per analogia dochází studenti k tématům současnosti.
• Poté pozorováním zjevných projevů i skrytých příčin se učí studenti vnímat současný svět a místo člověka s jeho úkoly v něm. Současně na tuto látku navazuje později práce na biografii člověka. Cílem je naučit studenty vnímat lidský život a osud v různých proměnách a nenechat se fascinovat momentálními osudovými zátěžemi, naučit se vnímat v biografii vlastní i v životě lidstva smysl.
Nedílnou součástí studia je i praktické pozorování jednotlivých fenoménů a procesů v přírodě, na jejichž základě se člověk učí rozumět silám, které působí v nitru lidské bytosti a jejich proměnám.


Více informací o studiu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Forma a průběh studia
Studium probíhá formou devíti víkendových setkání v Praze a v Nové Vsi nad Popelkou (zhruba dvakrát do roka) a závěrečného týdenního soustředění.
Každý rok zahrnuje 9 víkendových setkání (pátek večer - neděle) a závěrečné letní soustředění.
Časová dotace: 198 hodin/rok + letní soustředění
Ukázkový seminář k oboru Muzikoterapie: 26. dubna a 10. května od 18:00 hod.

 

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.