V rámci legislativního zakotvení profese „arteterapeut“ ukotvujeme také vzdělání potřebné k výkonu této profese. Vycházíme jak z českých specifik, tak z nároků evropských standardů.

 1. Ukončené pedagogické, sociální, zdravotnické, psychologické nebo umělecké vzdělání na vysoké škole (titul Mgr., Bc., PhDr.)
 2. Dokončený komplexní psychoterapeutický výcvik akreditovaný ČLS nebo EAP. Výcvik obsahoval teoretickou, sebezkušenostní a supervizní část.
 3. Další vzdělání v arteterapii:
  • Bc. stupeň „arteterapeut“ na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity
  • absolvovaný výcvik SUR speciálně zaměřený na arteterapii zahrnující teorii, sebezkušenost a supervizi.
  • akreditované arteterapeutické kurzy či kurzy garantované ČAA a / nebo uznaným arteterapeutickým institutem či odborníkem v ĆR či ekvivalentně v zahraničí v minimálním rozsahu 250 hod
 4. Praxe 5 let v pomáhajících profesích, z toho přímá arteterapeutická praxe s klienty 2 roky (min. 500 hod.)
 5. Supervize – práce pod supervizí 60 hod. a arteterapeutická práce pod supervizí 20 hod. skupinová a 20 hod. individuální. Celkem 100 hod.
 6. Kontinuální vzdělávání dle bodů přidělených jednotlivým akcím

 

V rubrice Garance kurzů a seminářů najdete aktuální vzdělávací programy.