Časopis Arteterapie, č.03

Číslo je tématicky zaměřené na deprese. Naleznete v něm teoretická pojednání o depresích, povánku do ateliéru arteterapie v Havlíčkově Brodě a v Kroměříži, komentáře k několika obrázkům, dočtete se o ekoarteterapii, přenosu v arteterapii a osobních zkušenostech klientů a kromě poezie, kresleného psího seriálu a měděrytinové Melancholie můžete navštívit Knihovničku, francouzské sympózium a další.

Obsah čísla

 • Úvodní slovo
 • Anketa: "Co si představujete pod pojmem deprese?"
 • Návštěva:
  • Psychiatrická léčebna v Kroměříži (Rudolfová)
  • Denní stacionář Psychiatrické léčebny v Havlíčkové Brodě
 • Slovo k tématu:
  • Deprese (Eva Gopoldová, Ludmila Svatková)
  • Využití arteterapeutických metod na psychiatrickém oddělení (Iva Pasková)
 • Rozhovor s Dr. Karlem Peřinou
 • Zkušenost:
  • Poznámky k tvorbě depresivních klientů (Miroslav Huptych)
  • Psychiatrie deprese a arteterapie (Miroslav Klivar)
  • Arteterapie pro mě (Paní H., Paní T.)
 • Podněty a reakce:
  • Přenos a jeho lateralizace v arteterapii (Jan Slavík)
  • Sebeopečovávací metody arteterapeuta
 • Toulky dějinami umění: Dürerova Melancholie, její vykladač a jeho stín (Sylva Dobalová)
 • Ze zahraničí: Zpráva o konferenci v Chambéry ? Francie (Marie Lhotová)
 • Okénko do dění v ČAA: Zpráva o arteterapeutické konferenci
 • Knihovnička
 • Kalendář

Additional Info

 • Číslo: 3 - barevná kopie
 • Cena: 100,- Kč