Chtěl bych zeptat na možnost studovat arteterapii, popř. začít třeba i nějakou praxí jako asistent. Budu rád za jakékoli informace. 

Vzdělání můžete získat na PF JCU, kde arteterapii můžete studovat jako bakalářský obor:https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/arte/

Vzdělání si můžete doplnit také dlouhodobým psychoterapeutickým arte výcvikem, kdy je určitě dobré věnovat pozornost  akreditaci jednotlivých vzdělávacích akcí od ČAA, doporučení atd. (např. SUR arte).

Vysoká škola polytechnická Jihlava poskytuje kurz arte v rámci celoživotního vzdělávání (CŽ) https://ksp.vspj.cz/dalsi-sluzby/dalsi-vzdelavani-a-kurzy-pro-studenty/kurz-arteterapie.

V Brně na Pedagogická fakultě je možno absolvovat kurs, Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii, akreditace MŠMT: http://www.ped.muni.cz/kvv/cz/arteterapie

Asistenta nebo kontakt s praxí lze domluvit s jednotlivými arteterapeuty (seznam členů ČAA), dle možností stáží.

Jaké je potřeba mít k výkonu profese arteterapeuta vzdělání a kde je možné jej získat?

V současné době není profese arteterapeut v České republice zařazena do seznamu profesí. Česká arteterapeutická asociace usiluje již mnoho let o zařazení arteterapeutů do legislativního rámce, zařazení do státem uznávaných profesí je jedním z hlavních bodů její činnosti.

Arteterapii je možné studovat v ucelené formě pouze v zahraničí, v České republice je možné získat arteterapeutické vzdělání v několika dílčích modulech. Požadavky České arteterapeutické asociace pro výkon profese arteterapeuta jsou uvedeny ve stanovách a jsou k dispozici na webových stránkách zde. Aktuální informace o arteterapeutických výcvicích a kurzech jsou k dispozici taktéž na webu ČAA a najdete je zde.

Jak byla stanovena kritéria pro jednotlivé druhy členství v České arteterapeutické asociaci?

Více informací zde

ČAA nabízí našim členům nové možnosti využití členství v ČAA. Již nyní je možné udělit souhlas se zveřejněním údajů na webových stránkách ČAA a prezentovat tak své kontaktní údaje a cílovou skupinu své práce. Tato možnost (spolu s druhem členství) umožní případným zájemcům o arteterapeutické služby rozlišit vzdělání a zkušenosti členů. Pro členy je připravena také odborná sekce, kde je k dispozici diskusní fórum a jsou zde prezentovány zajímavé odborné články, včetně zahraničních.

Je možné se ucházet o přijetí do některého z arteterapeutických kurzů, i když mám vystudovaný přírodovědný či jiný obor?

Ano, ucházet se o přijetí do arteterapeutického výcviku či kurzu je možné i s jiným než terapeutickým, pedagogickým nebo lékařským vzděláním. K výkonu profese však není jeden kurz či výcvik dostačujícím vzděláním. Požadavky České arteterapeutické asociace pro výkon profese arteterapeuta jsou uvedeny ve stanovách a jsou k dispozici na webových stránkách zde.

Je potřeba pro uznání vzdělávání v arteterapii, aby byl kurz garantován Českou arteterapeutickou asociací?

Pro uznání arteterapeutických kurzů v rámci požadavků ČAA na vzdělání v profesi arteterapeuta je nutná garance arteterapeutického kurzu Českou arteterapeutickou asociací či jinou, obdobně zaměřenou profesní asociací mimo území České republiky. V případě garance jinou asociací je pro uznání kurzu výborem ČAA potřeba doložit potvrzení o absolvování kurzu, jeho náplni, studovaných tématech, metodické struktuře, lektorech kurzu a jejich vzdělání a počtu absolvovaných hodin.

Jak se mohu stát členem ČAA?

Podmínky přijetí do České arteterapeutické asociace jsou specifikovány v jejích stanovách a najdete je zde.

Pokud jsem občanem jiného státu a jsem již členem arteterapeutické asociace působící na jeho území, mohu se stát členem ČAA?

Ano, můžete. Členství v jiných profesních sdruženích a asociacích nijak neovlivňuje členství v ČAA.

Je v pořádku, aby tato činnost byla vykonávána v rámci živnostenského oprávnění? Jaké živnostenské oprávnění by měla společnost mít?

Ano, je to možné. Existují tři formy živnostenského oprávnění:
a) vázaná živnost - psychologické poradenství a diagnostika
b) volná živnost - poradenství
c) volná živnost - lektorská činnost

Jak poznám, že daná společnost poskytuje arteterapii legálně a je důvěryhodná?

Prověřte odborné vzdělání lektorů a terapeutů, členství v odborných společnostech, platnost akreditace, transparentnost, etický kodex.

Je někde možné získat odborný časopis Arteterapie vydaný v posledních letech?

Ano, o zaslání časopisů můžete požádat na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kompletní seznam všech vydaných čísel časopisu spolu s informací o jejich ceně a dostupnosti najdete zde. K ceně je potřeba připočíst částku za poštovné a balné.  

Mám zájem o kontakt na arteterapeuta v okolí mého bydliště. Jak jej získám?

Kontakty na arteterapeuty registrované v ČAA najdete zde.

Rád bych si koupil obraz a chtěl bych tím zároveň podpořit nějakého klienta arteterapie. Existuje nějaká místa, prodejní galerie, nebo web, které vystavují díla arteterapeutických klientů? Jinými slovy lidí, kteří terapii absolvují a chtějí svoje obrazy prodat?

Obrazy z arteterapie se neprodávají, to by nebylo v souladu s etickým kodexem o poskytování arteterapie. Arteterapie je zaměření na proces, nikoli na výsledek (introspekce). Prodejní výstavy se občas vyskytují v dílnách nebo ateliérech, které pracují výtvarně, jako volnočasovou, nebo aktivizační aktivitu. Galerie vystavují spíše Art Brut, umělce, kteří prošli duševní krizí a jako umělci prodávají svoje díla. Můžete hledat pod Art Brut.