Podmínky garance odborných kurzů

Asociace nabízí garantování kurzů všem zájemcům na základě těchto podmínek:

 • podání žádosti obsahující název kurzu, datum konání, lektora kurzu (min. 2 měsíce před datem zahájení)
  Žádost ke stažení zde.
 • poskytnutí anotace obsahu kurzu (součást žádosti)
 • poskytnutí profesního životopisu lektorů (součást žádosti)
 • dodatečné uhrazení stanovené částky 2 % z kurzovného každého účastníka
 • podpis Etického kodexu ČAA

Rada asociace si může vyžádat další informace, popř. osobní rozhovor.

S žádostmi o garanci akce se prosím obracejte na emailovou adresu výboru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Žádost bude projednána na nejbližším jednání výboru ČAA.

Výsledek bude sdělen žadateli společně s údaji potřebnými k převodu poplatku za garanci.

Garance odborného kurzu či semináře znamená, že ČAA zaručuje za odbornou úroveň kurzu.

 

ČAA pořádá za finanční pomoci nadace ČEZ třídenní workshop německé arteterapeutky Martiny Weissgerber, přímé žákyně proslulého Arno Sterna.

Bližší informace a podmínky přihlášení naleznete na našem webu.

 

Lektor: Mgr. Jana Merhautová, PhDr. Jan Krajhanzl Ph.D., Bc. Kateřina Drahotová, Marcela Berith

Termín a místo: od června 2018, Rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105

Počet hodin: 360

Odkaz: http://www.arttherapy.cz/eko-artefiletika.html

Lektor: Mgr. Jana Merhautová, PhDr. Helena Strnadlová, PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. et Ph.D., Ph.D., Bc. Kateřina Drahotová, Marcela Berith

Termín a místo: od září 2018, Rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105

Počet hodin: 360

Odkaz: http://www.arttherapy.cz/zaklady-eko-arteterapie.html

Celkový rozsah: 45 hodin

Termíny: 23.2., 20.4., 15.6., 7.9., 24.11.2018

Místo konání: Praha

 

 • základní principy muzikoterapie, muzikofiletiky, arteterapie, artefiletiky
 • hudba a rytmus jako prostředek kontaktu se svým tělem
 • barvy jako zdroj komunikace a hledání cesty k sobě a druhým
 • relaxace s živou hudbou, hra na djembe
 • rozvoj kreativity, relaxace, posilování vlastních zdrojů z pohledu biosyntézy

Od června 2016 běží výcvik ve skupinové psychoterapii, je již 4. výcvikovou komunitou ARTESUR. Otevíraný výcvik je sebezkušenostní částí komplexního vzdělávání SUR (Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii), na níž je možno navázat teoretickým a supervizním modulem. Tento výcvik je ve svém přístupu orientován hlubinně – dynamicky, což znamená, že lektoři pracují s představou existence nevědomí, jak v jedinci, tak i ve skupině, a také používají koncept přenosu a protipřenosu. Výcvik je vhodný pro všechny tvořivé a zvídavé zájemce nad 23 let s vysokoškolským i středoškolským vzděláním, zejména ty v pomáhajících profesích, tedy lékaře, psychology, pedagogy, sociální i zdravotní pracovníky a i výtvarníky.

Nabízíme vám dvouletý akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti uplatnění arteterapie v rámci školských poradenských služeb a preventivně výchovné péče.

Kurz je určen pro široký okruh zájemců z řad pedagogických pracovníků (školní psychologové, speciální pedagogové, pracovníci pedagogických poraden a speciálních pedagogických center), kteří mají speciální pedagogické vzdělání.

Dále je kurz určen všem zájemcům, kteří mohou arteterapii uplatnit v praxi.

Zahájení 19. běhu kurzu bude na začátku roku 2019 (osm víkendových setkání a dvě šestidenní prázdninová soustředění, 252 hodin).

V kurzu přednáší 18 nejzkušenějších lektorů, které v oboru arteterapie a artefiletiky působí.

Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou spojenou s vypracováním písemné práce. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování arteterapeutického kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantovaném Českou arteterapeutickou asociací.

Bližší informace na http://www.huptych.cz

Zájemci pošlou jako přihlášku profesní životopis a motivační dopis nejpozději do 15. listopadu 2018 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka si vás dovoľuje pozvať na:

Vzdelávací cyklus v arteterapii u Beate Albrich Centrum pre rodinu Kvapka od jari roku 2017 otvára dva a pol ročný vzdelávací cyklus v arteterapii pod vedením Dipl. K.T. Beate Albrich.

Obsah: Vzdelávací cyklus je prevažne praktický a zážitkový. Prináša možnosť zažiť rôzne výtvarné materiály, ich terapeutický efekt a využitie pre arteterapeutickú prácu.

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.