Podmínky garance odborných kurzů

Asociace nabízí garanci odborné činnosti garantovaným a profesním členům na základě těchto podmínek:

  • podání žádosti obsahující název kurzu, datum konání, lektora kurzu (min. 2 měsíce před datem zahájení)
    Žádost ke stažení zde.
  • poskytnutí anotace obsahu kurzu (součást žádosti)
  • poskytnutí profesního životopisu lektorů (součást žádosti)
  • dodatečné uhrazení stanovené částky 2 % z kurzovného každého účastníka
  • podpis Etického kodexu ČAA

Výbor asociace si může vyžádat další informace, popř. osobní rozhovor. Zároveň může udělit výjimku v podmínkách garance.

S žádostmi o garanci akce se prosím obracejte na emailovou adresu výboru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Žádost bude projednána na nejbližším jednání výboru ČAA.

Výsledek bude sdělen žadateli společně s údaji potřebnými k převodu poplatku za garanci.

Garance odborného kurzu či semináře znamená, že ČAA zaručuje za odbornou úroveň kurzu.

 

 

Centrum pre rodinu Kvapka v roku 2021 (máj) otvára dva a pol ročný vzdelávací cyklus v arteterapii pod vedením Dipl. K.T. Beate Albrich.

Obsah: Vzdelávací cyklus je prevažne praktický a zážitkový. Prináša možnosť zažiť rôzne výtvarné materiály, ich terapeutický efekt a využitie pre arteterapeutickú prácu. Teoretická časť ukotvuje tieto zážitky. Ide o kreatívnu prácu v skupine, odborné konzultácie a ukážky rôznych prístupov a techník z odboru.

Lektoři: Mgr. Jana Merhautová, PhDr. Andrea Hlubučková, PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová, Ph.D., PhDr. Jan Benda, PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. Mgr. Pavla Štěpničková

Termín a místo: termíny na rok 2021: 25-30.7.21, 11-13.9.21, 6.-8.11.21, 10-12.1.22, Rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105

Počet hodin: 615 hodin – tříletý program

Odkaz: https://www.ekoarttherapy.cz/probehle-a-probihajici-vycviky-a-kurzy/#vycviky

Nabízíme vám dvouletý akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti uplatnění arteterapie v rámci školských poradenských služeb a preventivně výchovné péče.

Kurz je určen pro široký okruh zájemců z řad pedagogických pracovníků (školní psychologové, speciální pedagogové, pracovníci pedagogických poraden a speciálních pedagogických center), kteří mají speciální pedagogické vzdělání.

Dále je kurz určen všem zájemcům, kteří mohou arteterapii uplatnit v praxi.

Zahájení 22. běhu kurzu bude v lednu roku 2022 (osm víkendových setkání a dvě šestidenní prázdninová soustředění, 252 hodin).

V kurzu přednáší 16 nejzkušenějších lektorů, které v oboru arteterapie a artefiletiky působí.

Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou spojenou s vypracováním písemné práce. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování arteterapeutického kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantovaném Českou arteterapeutickou asociací.

Bližší informace na http://www.huptych.cz/arteterapie/kurzy/dvoulety-akreditovany-kurz-v-artefiletice-a-arteterapii

Zájemci pošlou jako přihlášku profesní životopis a motivační dopis nejpozději do 15. listopadu 2021 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odborný garant: PhDr. Helena Strnadlová

Lektor: Mgr. Jana Merhautová, PhDr. Helena Strnadlová, PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. et Ph.D., Ph.D., Bc. Kateřina Drahotová, Marcela Berith

Termín a místo: od září 2020

Počet hodin: 360

Odkaz: http://www.ekoarttherapy.cz/

Odborný garant: Doc. PaedDr. Jak Slavík, CSc.

Lektor: Mgr. Jana Merhautová, PhDr. Jan Krajhanzl Ph.D., Bc. Kateřina Drahotová, Marcela Berith

Termín a místo: od června 2020, Rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105

Počet hodin: 360

Odkaz: http://www.ekoarttherapy.cz/

Od června 2016 běží výcvik ve skupinové psychoterapii, je již 4. výcvikovou komunitou ARTESUR. Otevíraný výcvik je sebezkušenostní částí komplexního vzdělávání SUR (Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii), na níž je možno navázat teoretickým a supervizním modulem. Tento výcvik je ve svém přístupu orientován hlubinně – dynamicky, což znamená, že lektoři pracují s představou existence nevědomí, jak v jedinci, tak i ve skupině, a také používají koncept přenosu a protipřenosu. Výcvik je vhodný pro všechny tvořivé a zvídavé zájemce nad 23 let s vysokoškolským i středoškolským vzděláním, zejména ty v pomáhajících profesích, tedy lékaře, psychology, pedagogy, sociální i zdravotní pracovníky a i výtvarníky.

ČAA uspočádala již podruhé výjimečnou událost: třídenní workshop německé arteterapeutky Martiny Weissgerber, přímé žákyně proslulého Arno Sterna.Plánujeme certifikovaný výcvik v této metodě!