Jak se stát členem

ČAA je profesním sdružením arteterapeutů, které je zároveň otevřeno i sympatizantům a zájemcům o tento obor. Pro přijetí do ČAA za běžného člena jsou nutné tyto náležitosti:

Podmínky garantovaného členství

 • vstupní vzdělání: ukončené vysokoškolské vzdělání humanitního, či uměleckého směru – psychologické, zdravotnické, sociální, pedagogické, umělecké;
 • vzdělání v arteterapii: a) výcvik s arteterapeutickým zaměřením (v rozsahu alespoň 500 hodin) garantovaný ČAA, nebo ukončené vzdělání v arteterapii (Bc.), b) arteterapeutické kurzy (vzdělávání, konference, workshopy apod.) garantované ČAA v rozsahu 150 hodin;
 • supervize: celkem 50 hodin supervizní práce, z nichž je alespoň 20 hodin skupinové arteterapeutické supervize a 20 hodin individuální arteterapeutické supervize;
 • praxe: alespoň 2 roky přímé arteterapeutické praxe (500 hodin arteterapie).


Podmínky profesního členství:

 • vstupní vzdělání: ukončené vysokoškolské vzdělání humanitního, či uměleckého směru – psychologické, zdravotnické, sociální, pedagogické, umělecké;
 • psychoterapeutický výcvik: ukončený komplexní psychoterapeutický výcvik (sebezkušenost + teorie + supervize) akreditovaný ČLS, ČAP, EAP;
 • vzdělání v arteterapii: a) výcvik s arteterapeutickým zaměřením (v rozsahu alespoň 500 hodin) garantovaný ČAA, nebo ukončené vzdělání v arteterapii (Bc.), arteterapeutické kurzy (vzdělávání, konference, workshopy apod.) garantované ČAA v rozsahu 250 hodin;
 • supervize: celkem 150 hodin supervizní práce, z nichž je alespoň 50 hodin skupinové arteterapeutické supervize a 50 hodin individuální arteterapeutické supervize;
 • praxe: alespoň 5 let praxe v pomáhajících profesích, z toho minimálně 2 roky přímé arteterapeutické praxe (500 hodin arteterapie);
 • další průběžné vzdělávání.

   
  Žádost o garantované / profesní členství ke stažení 

Podmínky čestného členství:

 • čestným členem se může stát významný odborník z příbuzného oboru nebo osoba, která má prokazatelné zásluhy o rozvoj arteterapie, která vyjádří souhlas s účelem a stanovami Spolku. O přijetí za čestného člena rozhoduje valná hromada.
 • čestný člen nemá povinnost platit poplatky a vykonávat činnosti ve prospěch ČAA, ale dodržuje stanovy, etický kodex, respektuje usnesení ČAA, chrání zájmy ČAA. Může volit a být volen.