ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pracovní setkání skupiny NEAT bylo věnováno organizaci procesu transformace pracovní skupiny NEAT do Evropské federace arteterapie (EFAT). Oficiálně byla federace (EFAT) ukotvena v legislativě a podepsána zástupci NEAT/EFAT dne 12.4. 2018 v Bruselu, a to arteterapeuty z 27 evropských zemí. Za ČAA byly přítomny  Beate Albrich a Andrea Hanzlová.

Přináším vám pár podstatných informací o nově vzniklé federaci arteterapeutů.

Zmíním hlavní hodnoty a principy EFAT: kulturní otevřenost, vzájemné přijetí a respekt, spolupráce a vzájemná podpora, demokracie, profesionalita.

Mise EFAT:

  • EFAT směřuje ke sjednocení arteterapeutů a profesionálních arteterapeutických asociací v Evropě
  • EFAT bude aktivně propagovat rozvoj profesionality oboru, vzdělávání a výzkumu, a uznání profese arteterapeuta
  • EFAT pěstuje vzájemný respekt k různorodosti, spolupráci a přínosu mezi členy všech zemí
  • EFAT usiluje o zabezpečení a propagaci kvality v arteterapeutické praxi a vzdělávání, které pak slouží ve prospěch klientů, profesionálů i organizací
  • Aktivity federace jsou zejména pro veřejný prospěch

V úvodu květnového pracovního setkání se představili jednotliví zástupci (jednotlivci nebo zástupci asociací) zúčastněných zemí. Tvořivou prací s mapou své země představili aktuální témata profese v dané zemi. S obrazem mapy Evropy pracovala později i skupina Profesní identity, jíž jsme součástí (za ČAA). Byly představeny jednotlivé definice (asociací) profese v daných zemích a jejich legislativní ukotvení. Naše pracovní skupina dále pracovala i na definici profese pro federaci EFAT.

Setkání zahrnovalo prezentaci nově příchozích reprezentantů Německa, Islandu, Ruska, Ukrajiny a Finska. Většina programu se věnovala statusu, organizační struktuře a vnitřním standardům EFAT v první tříleté etapě.

Dále došlo k prezentaci zkušeností v tématech arteterapie. Byl představena nová webová stránka federace . Pracovní skupiny NEAT byly transformovány do nové struktury Výborů (Committee). Výbory mají nyní nové cíle a úkoly pro realizaci EFAT (členství, status, výzkum, etika, komunikace, PR atd.).

V rámci výměny zkušeností byli členové NEAT pozvání to tvořivého procesu s názvem „Skryté semínko“, které pod vedením Paola Luzzatto přineslo trošku odlehčení ve velmi informačně a teoreticky nabitém programu. Tento workshop byl také spojen se změnou pozice Paolo Luzzatto, která byla součástí dvojice vedení a uskutečňování vize seskupení NEAT a EFAT.

Sobotní večer byl věnován oslavě oficiálního statusu EFATu a poděkování Paole Luzzato za její práci. Poděkování bylo věnováno i Judy Rubin (přítomna prostřednictvím skype), která spolu s Paulou myšlenku EFAT započala.

Tento pracovní čas v Bruselu byl intenzivní, plný nových podnětů pro práci našich (ČAA) profesních standardů, ujasňování si nových témat k práci, evaluaci již proběhlé práce v ČAA z jiného, více evropského náhledu na dění v arteterapii.

EFAT má vizi a plán jednotlivých kroků. O dalších krocích, např. možnosti a podmínkách vstupu do EFAT Vás budeme nadále velmi rádi informovat. Nyní je vše stále v procesu tvoření základních kamenů struktury a fungování nové federace.

text: Andrea Hanzlová

 

 

Supervize ČAA

Supervize ČAA

ČAA otevírá možnost skupinové supervize pro všechny zájemce. Pro členy ČAA platí zvýhodněná cena.
Supervize

Supervize

V případě zájmu o skupinovou artesupervizi kontaktujte kancelář asociace (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.