ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nezbytnou součástí arteterapeutické praxe je kontinuální supervize. ČAA nabízí prostor pro reflexi vlastní arteterapeutické práce v individuální i skupinové supervizi jako součást vzdělávání v arteterapii. 

Supervize je metoda:

 • která slouží pro rozvoj profesních kompetencí
 • nabízí bezpečný prostor pro učení a podporu supervidovaných
 • má domluvený rámec a provádí ji supervizor jako nezávislý odborník, který se supervidovaným domlouvá kontrakt

Supervize arteterapeutické práce je specifická v tom, že se týká artefaktů (klienta nebo supervidovaného) nebo procesu arteterapeutické práce. 

Pro arteterapeuty je na webu ČAA seznam supervizorů. Pokud někdo ze členů superviduje svou práci u jiného supervizora, kontaktujte výbor ČAA o jeho schválení.

Intervizí rozumíme způsob případové práce mezi kolegy, se záměrem sdílet své zkušenosti, reflektovat pracovní postupy a nacházet podporu v týmu.

Intervize bývá často součástí metodických pracovních postupů a doporučení v organizacích.

Pro doložení hodin supervize své praxe je vhodné vést si záznam se jménem supervizora, datem a počtem hodin.

 

Níže uvedený seznam supervizorů odpovídá vzděláním a praxí podmínkám ČAA. Tyto požadavky mohou splňovat i jiní supervizoři s patřičným supervizním vzděláním a specializací v kreativních terapiích.

ČAA organizuje pravidelně skupinové supervize, zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seznam supervizorů ČAA

Supervizi včetně ceny si zájemci domlouvají osobně přes kontakty uvedené u jednotlivých jmen v seznamu supervizorů ČAA.


Dipl.KT Beate Albrich

 • Kvalifikace/vzdělání: diplomovaná arteterapeutka (FHKT Nürtingen), psychoterapeutka (PCA), Trainer psychosociální Rehabilitace (Storm/Care Europe)
 • Supervizní přístup: Integrativní supervize a supervize kreativních přístupech
 • Supervizní vzdělání: výcvik Českého institutu pro supervizi, kurz supervize v arteterapii pořádaný ČAA, mentoring supervizorka (EASC/ČIS)
 • Individuální/skupinová práce: Individuální, týmová, skupinová a případová supervize, mentoring supervize a supervize supervize
 • Cílová skupina: Terapie - děti, mládež, dospělí, senioři, studenti. Supervize - neziskový sektor, zdravotnictví, vzdělávání, výcviková supervize, supervize řízení a organizace
 • Adresa (praxe/pracoviště): Lublaňská 45, Praha 2
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon: 776 643 757
 • Webové stránky: www.dadaextraart.cz

 

 Mgr. Andrea Hanzlová

 • Supervizní přístup: integrativní
 • Supervizní vzdělání: UK FHS Praha, Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
 • Individuální/skupinová práce: v psychoterapii – individuální, skupinová, dospělí a dospívající. V
  supervizi individuální, skupinová, týmová
 • Cílová skupina: v psychoterapii - práce s klienty s psychickým onemocněním, s lidmi v krizi, v
  zátěžových situacích nebo obdobích změn, práce s klienty se zájmem o osobnostní rozvoj
 • Cílová skupina v supervizi – pracovníci z oblasti sociálních služeb, terapeuti, psychologové,
  supervizoři, studenti UK FHS, lektoři
 • Adresa (praxe/pracoviště): Hradčany (Milady Horákové 109) nebo Vršovice (Slovinská 14)
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon: 608319025
 • Webové stránky: http://www.andreahanzlova.com/

 

PhDr. Alena Koblicová

 • Kvalifikace/vzdělání: klinická psycholožka, psychoterapeutka, komunita SUR (1988), individuální psychoterapie ILF (1990), výcvik ve vedení Bálintovských skupin (1996), sebezkušenostní individuální psychoanalýza (1998), katatymně-imaginativní psychoterapie, vedení skupiny ve třech komunitách SUR (1996) a arteterapeutické komunitě typu SUR
 • Supervizní přístup: Integrativní supervize, Balintovská arteterapeutická supervize
 • Supervizní vzdělání: výcvik v supervizi (2001), kurz supervize v arteterapii pořádaný ČAA, výcvik ve vedení Bálintovských skupin (1996)
 • Individuální/skupinová práce: Individuální, skupinová a případová supervize
 • Cílová skupina: psychoterapeuti, zdravotní sestry, učitelé, sociální pracovnice
 • Adresa (praxe/pracoviště): Bílá 6, Praha 6
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon: 234 606 179

PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová, Ph.D. 

 • Kvalifikace/vzdělání: VŠ, obor psychologie, obor arteterapie, výcvik v logoterapii a existenciální analýze, funkční specializace v klinické psychologii
 • Supervizní přístup: integrativní
 • Supervizní vzdělání: výcvik Českého institutu pro supervizi, kurz supervize v arteterapii pořádaný ČAA
 • Individuální/skupinová práce: ano/ano
 • Cílová skupina: psychoterapeuti, zdravotní sestry, učitelé, sociální pracovnice
 • Adresa (praxe/pracoviště): Ordinace klinické psychologie, akreditované pracoviště pro vzdělávání klinických psychologů, Ladova 2042/7, 128 00 Praha 2 - Nové Město
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon: 731 480 549
 • Webové stránky: www.marielhotova.cz

 

Mgr. Jana Merhautová

 • Supervizní přístup: integrativní, supervize organizace (systémová), supervize kreativních technik
 • Supervizní vzdělání: UK FHS Praha, Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
 • Individuální/skupinová práce: v psychoterapii – individuální, párová, rodinná, děti, dospívající. V supervizi individuální, skupinová, týmová, celoorganizační (systémová), managerů
 • Cílová skupina: v psychoterapii - práce s lidmi v krizi, zátěžových situacích nebo obdobích změn, práce s klienty se zájmem o osobnostní rozvoj, ale také s klienty trpící psychickými poruchami (úzkostné poruchy, poruchy nálad, panické úzkostné ataky, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku, disociativní poruchy, psychózy, somatoformní poruchy, poruchy pohlavní identity)
 • Cílová skupina v supervizi – pracovníci z oblasti sociálních služeb, zdravotnických organizací, školství, terapeuti, psychologové, supervizoři, studenti UK FHS, lektoři, manageři
 • Adresa (praxe/pracoviště): Privátní praxe psychoterapie, Labská 17, Děčín I., 405 01
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon: 724 152 893
 • Webové stránky: www.arttherapy.cz

Mgr. Bc. Jan Uhlíř

 • Kvalifikace/vzdělání: VŠ učitelství VVP aprobace M-VV, specializační studium sppg etopedie, VŠ, obor psychologie, obor arteterapie
 • Supervizní přístup: integrativní
 • Supervizní vzdělání: kurz supervize v arteterapii pořádaný ČAA
 • Individuální/skupinová práce: ano/ano
 • Cílová skupina: Terapie: děti, dospívající, mladí dospělí, rodiny, Supervize: neziskový sektor, zdravotnictví, vzdělávání, pomáhající profese
 • Adresa (praxe/pracoviště): Speciálně pedagogické centrum při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově 6, 152 00, Praha 5
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon: 607 967 266

PhDr. Mariana Štefančíková Ph.D., Ph.D.

 • Kvalifikace/vzdělání: klinický psycholog s atestací a funkční specializací pro psychoterapii, výcvik v dynamické skupinové arteterapii, výcvik v KBT, výcvik v imaginativních technikách, Ph.D. v oboru klinická psychologie a v oboru výtvarná výchova - artefiletika
 • Supervizní přístup: integrativní, psycho-dynamický, balintovský, kazuistiky, metodické vedení
 • Supervizní vzdělání: výcvik v případové supervizi REMEDIUM Praha (Baštecká, Kinkor)
 • Individuální/skupinová práce: ano/ ano
 • Cílová skupina: arteterapeuti ve všech pomáhajících profesích, případová supervize práce s klientem (ne svz. týmu)
 • Adresa (praxe/pracoviště): Hradec Králové, Lékařská fakulta UK, Šimkova 870
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon: 728 004 953
 • Webové stránky: www.cultio.cz

PhDr. Helena Strnadlová

 • Kvalifikace/vzdělání: Střední odborná škola výtvarná /1967 – 1971/, FFUK obor klinická psychologie /1972 – 1977/ s diplom.prací na téma arteterapie, 1981 rigorozní zkouška,1991 atestace /speciální průprava na úseku klin. psychol./, 1997 funkční specializace v systematické psychoterapii, jungovský výcvik, výcvik v KIP (www.CSKIP) jako výcviková terapeutka
 • Supervizní vzdělání: kurz supervize v arteterapii pořádaný ČAA, 1989 – 1993 Balintovský výcvik /PhDr.Buriánek a PhDr.Bejstová/, supervizní skupina dr. Marlinové
 • Individuální/skupinová práce: individuální verbální i neverbálni psychoterapie (práce s imaginacemi a následným malováním a rozborem obrázků)
 • Cílová skupina; zejména mladí lidé s problémy s vlastní identitou, separací od rodiny, studijnimi problémy, sebehodnotou. Dále párová problematika, psychosomatické i neurotické potíže, narcistické dekompenzace apod.
 • Lektorství: od roku 1997 každoročně Systematický kurz arteterapie, garantovaný ČAA /100 učebních hodin/, pětileté sebezkušenostní výcviky ve skupinové psychoterapii s arteter. zaměřením s MUDr. J. Pfeifferem a doc. Paedr. J. Slavíkem.
 • Adresa (praxe/pracoviště): Jana Masaryka 48, Praha 2, 120 00
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon: 728 610 089
 • Webové stránky: www.strnadlova-psychologie.cz

 

Bc. Lenka Vávrová

 • Kvalifikace/vzdělání: arteterapeut (Ateliér Arteterapie ČB), supervizor, výcvik v dynamické psychoterapii se zaměřením na arteterapii (SUR), postgraduální gestalt výcvik, neverbální techniky, práce s traumatem, krizová intervence, focusing
 • Supervizní přístup: integrativní
 • Supervizní vzdělání: UK FHS Praha, Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
 • Individuální/skupinová práce: v psycho-arteterapii: individuální, skupinová s dospělými a dospívajícími, v supervizi - individuální, týmová, skupinová
 • Cílová skupina v supervizi: arteterapeuti, psychologové a psychoterapeuti, pracovníci z oblasti sociálních služeb, zaměření na duševní zdraví, studenti UK FHS nebo Ateliéru arteterapie ČB
 • Cílová skupina v terapii: lidé prožívající krizi nebo psychickou zátěž, lidé, kteří hledají nové cesty v rámci osobnostního rozvoje, mladiství nebo dospívající
 • Adresa pracoviště: Psychiatrická klinika FN Hradec Králové, privátní praxe Praha 5
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon: 608 231 302
 • Webové stránky: lenkavavrova.cz
Supervize ČAA

Supervize ČAA

ČAA otevírá možnost skupinové supervize pro všechny zájemce. Pro členy ČAA platí zvýhodněná cena.
Supervize

Supervize

V případě zájmu o skupinovou artesupervizi kontaktujte kancelář asociace (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.