ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

V současné době probíhá v naší republice snaha o legislativní zakotvení profese „arteterapeut“ v zákoně. V jejím rámci  bude ukotveno také vzdělání potřebné k výkonu této profese. Vycházíme přitom ze specifik vzdělávání v České republice (neexistence magisterského studia arteterapie na univerzitě, existence komplexních psychoterapeutických výcviků a dalších kurzů). Přitom se však snažíme přiblížit se nárokům standardů evropských zemí. Už proto, že jsme členy Evropské arteterapeutické federace, a v našem zájmu a v zájmu našich členů je zvyšovat profesionalitu naší práce.

Vstupní vzdělání

varianta a): ukončené vysokoškolské bakalářské vzdělání humanitního, či uměleckého směru – psychologické, zdravotnické, sociální, pedagogické, umělecké + komplexní výcvik s arteterapeutickým zaměřením v rozsahu alespoň 750 hodin (teorie, sebezkušenost, supervize) akceptovaný ČAA

varianta b): ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání humanitního, či uměleckého směru – psychologické, zdravotnické, sociální, pedagogické, umělecké + komplexní výcvik s arteterapeutickým zaměřením v rozsahu alespoň 750 hodin (teorie, sebezkušenost, supervize) akceptovaný ČAA

varianta c): ukončené zahraniční vysokoškolské vzdělání v arteterapii

Kontinuální vzdělávání je podmínkou a základním předpokladem pro výkon arteterapeutické profese

 

Druhy členství

viz také stanovy ČAA

Spolek má čtyři druhy členství: běžné, garantované, profesní a čestné. Běžným členem Spolku se mohou stát české i zahraniční fyzické i právnické osoby, které podají písemnou přihlášku, vyjádří souhlas s účelem a stanovami Spolku, mají písemné doporučení dvou členů ČAA a zaplatí členský příspěvek. O přijetí za běžného člena rozhoduje výbor Spolku. 


Základní členství


Garantované členství
2. Garantovany clen

 • vstupní vzdělání 
 • arteterapeutické kurzy (konference, workshopy apod.) garantované ČAA v rozsahu 150 hodin
 • supervize: celkem 50 hodin supervizní práce, z nichž je alespoň 20 hodin skupinové arteterapeutické supervize a 20 hodin individuální arteterapeutické supervize
 • praxe: alespoň 2 roky přímé arteterapeutické praxe (500 hodin arteterapie)Profesní členství
3. Profesni clen

 • vstupní vzdělání = ukončený komplexní psychoterapeutický výcvik (sebezkušenost + teorie + supervize) akreditovaný ČLS, ČAP, EAP nebo ekvivalent v zahraničí
 • arteterapeutické kurzy (odborné vzdělávání, konference, publikace, odborná přednášková činnost, workshopy, kontinuální sebezkušenost apod.) v rozsahu 250 hodin
 • supervize: celkem 150 hodin supervizní práce, z nichž je alespoň 50 hodin skupinové arteterapeutické supervize a 50 hodin individuální arteterapeutické supervize
 • praxe: alespoň 5 let praxe v pomáhajících profesích, z toho minimálně 2 roky přímé arteterapeutické praxe (500 hodin arteterapie)

 

Čestné členství
4 Cestny clen

 • čestným členem se může stát významný odborník z příbuzného oboru nebo osoba, která má prokazatelné zásluhy o rozvoj arteterapie, která vyjádří souhlas s účelem a stanovami Spolku. O přijetí za čestného člena rozhoduje valná hromada.
   

Žádost o garantované / profesní členství ke stažení
 

Přejít na:

Vzdělávání - kurzy pro arteterapeuty

Supervize

Supervize ČAA

Supervize ČAA

ČAA otevírá možnost skupinové supervize pro všechny zájemce. Pro členy ČAA platí zvýhodněná cena.
Supervize

Supervize

V případě zájmu o skupinovou artesupervizi kontaktujte kancelář asociace (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.