ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

V současné době probíhá v naší republice snaha o legislativní zakotvení profese arteterapeut (umělecko-kreativní terapeut) v zákoně. V jejím rámci bude ukotveno také vzdělání potřebné k výkonu této profese. Vycházíme přitom ze specifik vzdělávání v České republice (existuje pouze Bc. arteterapeutické vzdělání, neexistence magisterského a doktorandského studia arteterapie na univerzitě, různé arteterapeutické výcvikové modality). Přitom se snažíme přiblížit se nárokům standardů evropských zemí. Už proto, že jsme členy Evropské arteterapeutické federace a v našem zájmu je zvyšovat profesionalitu naší práce. Definujeme tedy varianty vzdělání pro profesi arteterapeut.

Vstupní vzdělání

varianta a):

Ukončené vysokoškolské bakalářské vzdělání v arteterapii nebo jiném humanitním či uměleckém směru (psychologické, zdravotnické, sociální, pedagogické, výtvarné)

+  komplexní akreditovaný výcvik, nejlépe s arteterapeutickým zaměřením v rozsahu alespoň 1 400 hodin (teorie, sebezkušenost, supervidovaná praxe). Nebo jiný akreditovaný výcvik ve stejném rozsahu.

varianta b):

Ukončené vysokoškolské magisterské humanitní vzdělání (psychologické, zdravotnické, sociální, pedagogické nebo umělecké)

+ komplexní akreditovaný výcvik, nejlépe s arteterapeutickým zaměřením v rozsahu alespoň 1 400 hodin (teorie, sebezkušenost, supervidovaná praxe). Nebo jiný akreditovaný výcvik ve stejném rozsahu.

varianta c):

Ukončené zahraniční vysokoškolské vzdělání v arteterapii titulem Magister /master of art a akreditovaný zahraniční výcvik v rozsahu 1 400 h.

 

Doporučení odborní garanti výcviků:

ČAA

ČLS Česká lékařská společnost

ČAP Česká asociace pro psychoterapii 

ČPtS Česká psychoterapeutická společnost

EAP Evropská asociace psychoterapie

Další výcviky pro zájemce o získání kvalifikace posuzuje výbor individuálně na základě dalšího odborného vzdělání a praxe.

 

Kontinuální vzdělávání je podmínkou a základním předpokladem pro výkon arteterapeutické profese


Celoživotní profesní rozvoj: minimum 150 hodin v průběhu 3 let.

Do 150 hodin profesního rozvoje lze započítat účast na seminářích, na konferencích a hodiny supervize. V případě aktivní účasti na konferencích a publikační činnosti lze započítat adekvátní čas na zpracování příspěvků do maximálního rozsahu 50% požadovaného počtu hodin. Započítává se rovněž další vzdělávání lektorů a supervizorů.

Další profesní rozvoj v součtu min. 150 hodin může být složený z:

 • Vzdělávání - min. 60 hodin (minimálně polovina ze svého oboru)
 • Sebezkušenost - max. 30 hodin
 • Aktivní účast na konferencích - max. 30 hodin
 • Pasivní supervize - max. 30 hodin
 • Dobrovolnické aktivity pro asociaci, která je členem CREATHEAS - max. 30 hodin

U arteterapeutů s více než 30 letou praxí započítáváme do celoživotního vzdělávání jejich profesní zkušenosti získané v příslušném oboru v hodnotě výše požadovaných 150 hodin.


Supervize

 • Aktivní supervize - min. 30 hodin

Druhy členství

viz také stanovy ČAA


Spolek má čtyři druhy členství: Základní, garantované, profesní a čestné.

Členem Spolku se mohou stát české i zahraniční fyzické i právnické osoby, které podají písemnou přihlášku, vyjádří souhlas s účelem a stanovami Spolku, mají písemné doporučení dvou členů ČAA a zaplatí členský příspěvek. Všichni členové spolku souhlasí s Etickým kodexem ČAA. O přijetí za člena rozhoduje výbor ČAA. 

Individuální posouzení žádostí o členství spadá do činnosti výboru ČAA.


Základní členství

Základním členem se stává přítel oboru, student, frekventant výcviku. Základní člen dostává pozvánky na konference a další akce ČAA, má nárok na slevy vzdělávacích akcí ČAA. Zároveň dodržuje etický kodex a standardy ČAA, pokud aktivně pracuje.


Garantované členství

Garantovaným členem se stává člen, který splňuje podmínky viz výše. Garantovaný člen dostává pozvánky na konference a další akce ČAA, má nárok na slevy vzdělávacích akcí ČAA... Zároveň dodržuje etický kodex a standardy ČAA, pokud aktivně pracuje. Stává se z něj arteterapeut – garantovaný člen ČAA a může se prokázat certifikátem a patřičným logem. Seznam garantovaných členů je na stránkách ČAA, pokud ti k tomu dali souhlas. Také může zažádat o garanci svých vzdělávacích programů.

Je potřeba splnit:

 • vstupní vzdělání viz výše (a), b) nebo c)) +
  • arteterapeutické kurzy (konference, workshopy apod.) garantované ČAA v rozsahu min. 500 hodin
  • supervize: celkem 50 hodin supervizní práce, z nichž je alespoň 20 hodin skupinové arteterapeutické supervize a 20 hodin individuální arteterapeutické supervize2. Garantovany clen
  • praxe: 4 roky v pomáhajících profesích nebo ve zdravotnictví, z toho alespoň 2 roky přímé arteterapeutické praxe (500 hodin arteterapie)

 • zároveň se zavazuje k celoživotnímu vzdělávání
Profesní členství

Profesním členem se stává arteterapeut, který splňuje podmínky viz výše. Profesní člen dostává pozvánky na konference a další akce ČAA, má nárok na slevy vzdělávacích akcí ČAA... Zároveň dodržuje etický kodex a standardy ČAA, pokud aktivně pracuje. Může se prokázat certifikátem a patřičným logem. Seznam profesních členů je na stránkách ČAA, pokud ti k tomu dali souhlas. Také může zažádat o garanci svých vzdělávacích programů. Je lektorem arteterapie.

Je potřeba splnit:

3. Profesni clen

 • vstupní vzdělání viz výše (a), b) nebo c)) +
  • arteterapeutické kurzy (odborné vzdělávání, konference, publikace, odborná přednášková činnost, workshopy, kontinuální sebezkušenost apod.) v rozsahu 750 hodin
  • supervize: celkem 150 hodin supervizní práce, z nichž je alespoň 50 hodin skupinové arteterapeutické supervize a 50 hodin individuální arteterapeutické supervize
  • praxe: alespoň 7 let praxe v pomáhajících profesích nebo ve zdravotnictví, z toho minimálně 4 roky přímé arteterapeutické praxe (800 hodin arteterapie)

 • zároveň se zavazuje k celoživotnímu vzdělávání

 

Čestné členství
4 Cestny clen

Čestným členem se může stát významný odborník z příbuzného oboru nebo osoba, která má prokazatelné zásluhy o rozvoj arteterapie, která vyjádří souhlas s účelem a stanovami Spolku. Čestné členství navrhuje výbor ČAA a schvaluje valná hromada.

Může se prokázat certifikátem a patřičným logem.

 

Žádost o garantované / profesní členství ke stažení
 

Přejít na:

Vzdělávání - kurzy pro arteterapeuty

Supervize

Supervize ČAA

Supervize ČAA

ČAA otevírá možnost skupinové supervize pro všechny zájemce. Pro členy ČAA platí zvýhodněná cena.
Supervize

Supervize

V případě zájmu o skupinovou artesupervizi kontaktujte kancelář asociace (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.