ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Členové ČAA
Čestní členové

Albrich Beate DIPL.KT - předsedkyně výboru ČAA, profesní členka ČAA

Kvalifikace: diplomovaná arteterapeutka / supervizorka, mentorka supervizorů, PCA psychoterapeutka
Místní působnost: Praha
Odborná působnost: odborná praxe
Jazyk: čeština, angličtina, němčina
Email: dada.extraart@gmail.com
Telefon: 776 643 757
Web: www.dadaextraart.cz
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? ne

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Profesní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Fenclová Eva Mgr. - garantovaný člen ČAA

Kvalifikace: VŠ - speciální pedagog
Místní působnost: Dobříš, Příbram, Mníšek
Odborná působnost: arteterapeutka , lektorka seberozvojových programů, snažím se být průvodcem rodičům na cestě výchovy, ženám oporou v poznávání své ženské energie a v poslední době podporovat seniory k pohybu
Cílová skupina: děti (od 3 let), dospívající, dospělí, senioři, děti + rodiče
Jazyk: čeština
Email: evafenclova@volny.cz
Telefon: 608 533 525
Web: www.barevnadilna.webnode.cz
Facebook:
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? ano

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Garantované
Místní působnost
Cílová skupina

Hanzlová Andrea Mgr. - garantovaný člen ČAA

Kvalifikace: 5letý výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se zaměřením na arteterapii pod ČAA (1998 – 2002), 3letá základní a 2letá supervizní část psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze pod ČIB (2008 – 2012),  UK FHS Supervize a management ve zdravotnických a sociálních službách (2014-2017) specializace Supervize (Mgr.), speciální pedagogika (Bc.), Lidová škola umění - výtvarný obor (1978 – 1992)
Místní působnost: Hlavní město Praha, lektorování dle dohody i mimo Prahu
Odborná působnost: nyní soukromá praxe, spolupráce s organizacemi, dříve Ateliéry (PL Šternberk, o.s. Baobab), o.s. Letní dům
Cílová skupina: individuální terapeutická práce s dospělými a mladistvými, skupinová práce ve spolupráci s organizacemi, lektorování seminářů pro odborné pracovníky i pro laiky
Jazyk: čeština, angličtina
Emailhanzlova.a@gmail.com
Telefon: 608 319 025
Webwww.andreahanzlova.com
Facebookhttps://www.facebook.com/Arteterapie-Andrea-Hanzlov%C3%A1-226418564366003/

Členství: ČAA, EFAT

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Garantované
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Kotálová Hana Mgr. - garantovaný člen ČAA

Kvalifikace: dramaterapeut a arteterapeut,
1999 – dosud krátkodobé kurzy v expresivních terapiích a práci s tělem, focusing, relaxační techniky, arteterapie a dramaterapie, psychoterapie, účast na mezinárodních konferencích
2013 – 2017 dramaterapeut – arteterapeut Vývojových proměn Davida Johnsona Reada, dlouhodobý výcvik u Dipl. KT Beate Albricht a MgA. Viktora Dočkala a Davida Read Johnsona Ph.D., BCT-RDT (USA) se specializací na DvT (Developmental Transformations – česky Vývojové proměny), garant výcviku MUDr. Radmila Schneiderová (psychiatrie), výcvik zčásti veden v aj
2015 – 2019 individuální výcvik v dramaterapii Vývojových proměn, Amersfoort, Nizozemí, Marc Willemsen, MA., vedeno v aj
2000 - 2005 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Výtvarná výchova pro ZUŠ
1999 – 2003 Pražská psychoterapeutická fakulta
Místní působnost: Strakonice
Odborná působnost: soukromá praxe - ŽL
Cílová skupina: individuální dramaterapie a arteterapie s dětskými, dospívajícími a dospělými klienty (zaměření bez omezení: arpergerův syndrom, psychotická zkušenost, anorexie, bulimie, sebezraňování, úzkosti, trauma, pěstounská péče ...)
Jazyk: čeština, angličtina
Email: dramaterapeut@seznam.cz
Telefon: 732 728 899
Web: www.dramaterapeut.cz
Členství: ČAA, ČAP, ADCR

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Garantované
Místní působnost
Cílová skupina

Merhautová Jana Mgr. - místopředsedkyně výboru ČAA, garantovaný člen ČAA

Kvalifikace: arteterapie, supervize - UK FHS Praha -supervize, 5-tiletý výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se zaměřením na arteterapii pod ČAA (1998 – 2002), student PhD. Project Nature Connect, Institute of Global Education ECO 570/670 The Applied Ecopsychology of Equine Assisted Ecotherapy v USA
Místní působnost: Ústecký kraj, prostředí Národního parku České Švýcarsko
Odborná působnost: privátní praxe – ŽL: Psychologické poradenství a diagnostika, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti; zakladatelka Eko Art Therapy Institutu, z.s. , spoluzakladatelka Lesní eko artefiletické školky
Cílová skupina: dospělí, rodiny s dětmi – seberozvoj, duševní onemocnění, včetně psychosomatiky (eko arteterapie, eko artefiletika - individuální i skupinová forma práce, kurzy, semináře), pracovníci sociálních, školských a zdravotnických organizací (supervize, akreditované vzdělávání)
Jazyk: český
Email: merhautova@arttherapy.cz
Telefon: 724 152 893
Web: www.arttherapy.cz
Facebook, jiné: Jana Merhautová, Eko Art Therapy Institut, Linked-In

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Garantované
Místní působnost Ústecký kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s psychickým onemocněním, Rodiče s dětmi, Laická veřejnost

Nádvorníková Terezie Mgr. Bc. - garantovaný člen ČAA

Kvalifikace: Zdravotně-sociální na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích, Psychologické vzdělání v Arteterapii, Psychoterapeutické vzdělání v komplexním výcviku VIPu, a další vzdělávání v oblastech: rodinné terapii, mentoringu, krizové intervenci, podpoře dětí s náročným chováním
Místní působnost: Jihočeský kraj nebo online 
Odborná působnost: arteterapie, psychoterapie, mentoring, lektorování, workshopy
Cílová skupina: bez omezení
Jazyk: čeština, slovenština, angličtina
Emailteraband@centrum.cz, tera@tera-arte.cz
Telefon:775 919 626
Web: www.tera-arte.cz

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Garantované
Místní působnost
Cílová skupina

Uhlíř Jan Bc. Mgr. - garantovaný člen ČAA

Kvalifikace: Mgr. Ped FUK - učitelství VVP-M-VV, Bc. arteterapie JU Č. Budějovice; supervizor arteterapie ČAA; speciální pedagog - 2-leté specializační studium TU Liberec - certifikátor programů primární prevence
Místní působnost: převážně Praha
Odborná působnost: SPe při ZŠ s poruchami chování Praha 5, Na Zlíchově 6
Cílová skupina: převážně děti a dospívající + rodiče; poruchy chování atd.
Jazyk: čeština
Email: spc.uhlir@seznam.cz
Telefon: 607 967 266

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Garantované
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Vávrová Lenka Mgr. - místopředsedkyně výboru ČAA, garantovaný člen ČAA

Kvalifikace: arteterapeutka, psychoterapeutka, supervizorka. Studium: Ateliér arteterapie  PF JCU České Budějovice (titul Bc.), SUR výcvik v psychodynamické a hlubině orientované psychoterapii se zaměřením na arteterapii (600 h) , postgraduální výcvik Gestalplus (350 h), studium supervize FHS UK Praha (titul Mgr.), Pražská psychoterapeutická fakulta, neverbální techniky (160 h), práce s traumatem (100h), krizová intervence, fokusing, práce s tělem a další krátkodobé kursy.
Místní působnost: Pardubický kraj, Praha
Odborná působnost: arteterapie a psychoterapie v soukromé praxi 
Cílová skupina: dospívající a dospělí, kteří mají chuť nebo potřebu růstu, lidé, kteří aktuálně zažívají obtíže, jež jim komplikují život. To mohou být úzkostné nebo depresivní stavy, pocity ztráty životního směru nebo krizové situace.  
Jazyk: čeština
Emaillenkavavrova@lenkavavrova.com
Telefon: 608 231 302
Webwww.lenkavavrova.com
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? NE

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Garantované
Místní působnost Hlavní město Praha, Pardubický kraj
Cílová skupina

Adamcová Petra Bc.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Královéhradecký kraj
Cílová skupina

Adamkovičová Mária Mgr.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Karlovarský kraj
Cílová skupina

Antes Lucie Mgr.

Kvalifikace: Pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR s arteterapeutickým zaměřením; Systematický dvouletý výcvikový kurz artefiletiky a arteterapie; vysokoškolské vzdělání v oblasti pedagogiky, psychologie a sociální práce; kurzy a výcviky krizové intervence aLucie Antes small provázení osob v krizových situacích, psychiatrické minimum, kurzy imaginativních technik.
Místní působnost: Hradec Králové, Pardubice
Odborná působnost: arteterapie v individuální a skupinové práci, rozvojové a terapeutické skupiny pro dospělé
Cílová skupina: lidé se zkušeností s duševním onemocněním, dospělí klienti v krizi nebo s potřebou růstu, dlouhodobě nezaměstnaní, pracovníci v sociálních službách
Jazyk: čeština
Email: info@atelier-arte.cz
Telefon: 732 632 340
Web: www.atelier-arte.cz
Facebook: https://www.facebook.com/AtelierAntes
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? ano

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Bartos Anita

Kvalifikace: výtvarník
Místní působnost: Vídeň, Bratislava
Odborná působnost: kreativní rozvoj osobnosti
Jazyk: slovenský, srbský, německý, anglický
Email: bartos.anita@gmail.com
Telefon: +43/6642410247
Web: www.anitabartos.com
Skype: anita.bartos

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Slovensko
Cílová skupina

Basso Francesca

Kvalifikace: magisterský titul z dějin umění a psychologie, diplom v Art Therapy Italiana, (listopad 2023)francesca dec19 010
Místní působnost: Praha a Itálie
Odborná působnost: mladí dospělí s postižením, děti, ženy oběti násilí, mladé ženy
Cílová skupina: mladí dospělí, těhotné ženy, děti, lidé s poruchou příjmu potravy, závislí, oběti násilí
Jazyk: italština, angličtina, španělština, čeština (základní úroveň)
Email: francescaf.basso@gmail.com
Telefon: 0039 331 59 78 892
Web: www.thebluedrop.eu
Facebook, Skype, jiné: Francesca Rebis Basso, THE BLUE DROP (FCB), THE BLUE DROP (Insta)
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? ANO

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Bednář Ondřej Mgr.

Jazyk: čeština, angličtina
Email: ondrej.bed@email.cz
Telefon: 608 464 687

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Karlovarský kraj
Cílová skupina

Bednářová Irena Bc.

Email: b.irena@email.cz
Telefon: 775 124 600

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Karlovarský kraj
Cílová skupina

Bémová Barbara Bc.

Kvalifikace: Ateliér arteterapie PFJČU České Budějovicebemova
Místní působnost: Plzeň
Odborná působnost: arteterapeut
Cílová skupina: děti 6+ a mladiství, poradenství, arteterapie
Jazyk: český
Email: barbara.bemova@gmail.com
Telefon: 608 642 444
Web: psycholog-plzen.cz
Je na Vašem pracovišti možná stáž? ne

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Borčin Kateřina Magdaléna Mgr.

Kvalifikace: Biosyntéza pro učitele a školní psychology - Český institut Biosyntézy; Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii u PhDr. Mariany Štefančíkové; Dvouletý artefiletický a arteterapeutický kurz u Bc. Miroslava Huptycha; kurz "Práce s časovou osou I."Borcin foto Lirtaps
Místní působnost: Praha, střední Čechy
Odborná působnost: artefiletika a arteterapie, podpůrné arte-provázení žen těhotenstvím
Cílová skupina: těhotná žena, žena-matka
Jazyk: čestina
Email: maminkomaluj@email.cz
Telefon: 605 865 865
Web: www.maminkomaluj.cz

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby

Burešová Jitka Bc., DiS.

Kvalifikace: sociální pracovnice a arteterapeutka
Místní působnost: Praha + celá ČR
Odborná působnost: sociální pracovník a arteterapeut, sebepoznávací kurzy a semináře
Cílová skupina: mladí dospělí a dospělé osoby se zkušeností s duševním onemocněním, pečující osoby, mladí dospělí a dospělí se zdravotním a pohybovým postižením, lidé působící v pomáhajících profesích
Jazyk: čeština a angličtina
Email: jitka.bur@email.cz
Telefon: 608 938 948
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? ano

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Německo, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Slovensko, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Cílová skupina Pomáhající profese

Čadková Svejkovská Michaela

Místní působnost: Praha
Odborná působnost: zdravotně sociální
Cílová skupina: dospělí, onkologicky nemocní a jejich blízcí, lidé v krizi
Jazyk: český
Email: centrum.praha8@amelie-zs.cz
Telefon: 739 001 123
Web: amelie-zs.cz

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Čedík Miloslav PhDr.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Černá Šouláková Lenka Bc.

Kvalifikace: kurz Arteterapie (327 vyuč. hodin), sociální pedagog (VŠ)
Místní působnost: kraj Vysočina
Odborná působnost: sociální práce
Jazyk: čeština
Email: vytvarny.kurz11@seznam.cz
Facebook: Vykresli se z toho

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Kraj Vysočina
Cílová skupina Zdravé osoby

Chocholová Barbora BcA. et Bc.

Kvalifikace: Ateliér arteterapie PF JU v Českých BudějovicíchChocholova small
Místní působnost: Praha, online
Odborná působnost: arteterapeutka (individuální i skupinová arteterapie), lektorka
Cílová skupina: děti, dospělí
Jazyk: český
Email: chocholova.barbora@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558313057810
Instagram: https://www.instagram.com/barbora_chocholova/
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? Ne

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Chvátalová Markéta Mgr.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Jihočeský kraj
Cílová skupina

Cvičková Helena Mgr. et Bc.

Kvalifikace: Teorie a dějiny výtvarných umění (FF UP), Arteterapie (PF JU),
Komplexní výcvik v skupinové psychoanalytické Cvickova smallpsychoterapii - frekventant (IAPSA)
Místní působnost: Moravskoslezský kraj
Odborná působnost: soukromá praxe - psychoanalytická psychoterapie, arteterapie
Cílová skupina: individuální terapie pro dospělé
Jazyk: čeština
Email: cvickova.h@centrum.cz
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? ne

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Moravskoslezský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby

Domlátilová Klára Mgr.

Kvalifikace: dvouletý akreditovaný arteterapeutický kurz garantovaný ČAA (250 h), Dějiny a teorie umění (Mgr.), Architektura (Bc.)
Místní působnost: Praha
Odborná působnost: soukromá praxe, arteterapie a artefiletika – skupinová a individuální, sebepoznávací kurzy a semináře (on-line i off-line), galerijní lektoring
Cílová skupina: ženy v náročných životních situacích – dlouhodobé zdravotní potíže, existenciální krize, neplodnost (práce i s páry) – osobní rozvoj, podpora zdrojů, prevence
Jazyk: český, anglický
Email: klara@klaradomlatilova.cz
Web: www.klaradomlatilova.cz
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? ano

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s potížemi v oblasti zvládání stresu a zátěže

Drahotová Kateřina Bc. - členka výboru ČAA

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Drlíčková Svatava Mgr., Ph.D.

Kvalifikace: psychoterapeut, speciální pedagog, muzikoterapeut, arteterapeutUpravené foto2
Místní působnost: Vysočina, po domluvě i v jiných krajích
Odborná působnost: psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie, artefiletika, muzikofiletika, soukromá terapeutická praxe, odborné semináře a kurzy, poradenství, působnost v sociálním resortu, školství a zdravotnictví
Cílová skupina: děti a dospělí se zdravotním postižením (mentální postižení, kombinované vady), děti a mládež se sociálně nežádoucím a rizikovým chováním, školní třídy a jiné kolektivy. Laická veřejnost, pomáhající profese.
Jazyk: český
Email: info@svatavadrlickova.cz
Web: www.svatavadrlickova.cz
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? Omezeně, po domluvě.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Cílová skupina

Dürichová Kamila Mgr.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Dvořáková Michaela Mgr. et Bc., Ph.D.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Elichová Markéta Mgr., Ph.D.

Kvalifikace: Arteterapie (PF JU v Č. Budějovicích), sociální práce
Místní působnost: České Budějovice
Odborná působnost: sociální práce
Cílová skupina: VŠ studenti, účastníci kurzů CŽV
Jazyk: čeština
Web: www.tf.jcu.cz

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Jihočeský kraj
Cílová skupina

Fialková Karolína Mgr.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Moravskoslezský kraj
Cílová skupina

Formánková Hana Mgr.

Kvalifikace: studium jednooborové psychologie FF MU v Brně, ukončený čtyřletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii, základní výcvik v arteterapii v rozsahu 200 hod., absolvování dvouletého akreditovaného arteterapeutického kurzu v rozsahu 248 hod (garance ČAA), certifikovaný lektor enkaustiky
Místní působnost: Brno
Odborná působnost: privátní praxe ŽL - psychologické poradenství a diagnostika, psychoterapeutické poradenství, arteterapie, lektorka enkaustiky
Cílová skupina: dospělí 18+, individuální arteterapie (soukromá praxe), skupinová artefiletika a arteterapie, lektorování výtvarných workshopů, kurzy enkaustiky pro veřejnost
Jazyk: čeština
Email: hana.formankova@email.cz
Telefon: 723 628 645
Web: www.hankaformankova.cz
Facebook: Moře inspirace

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Gráfová Helena Mgr.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Jihočeský kraj
Cílová skupina

Henderson Laura Bc. - členka etické komise ČAA

Kvalifikace: Dlouhodobý výcvik Developmental Transformations DvT (550 výukových hodin), dvouletý akreditovaný arteterapeutický kurz garantovaný ČAA (250 výukových hodin), Vědomé Tělo vzdělávací a sebezkušenostní program (600 výukových hodin), Bc. v Historii umění a archeologii Asie a Afriky, School of Oriental and African Studies, University of London
Místní působnost: Praha
Odborná působnost: soukromá praxe, individuální terapie, skupinové programy
Cílová skupina: dospívající, dospělí, transgender a nebinarní dospívající a dospělí, LGBTQI komunita
Jazyk: anglický, český
Emailformnflow@gmail.com
Telefon: 777 309 571
Web:
Facebook: Form & Flow, @formnflow
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž?

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Hlubučková Andrea PhDr.

Kvalifikace: komplexní výcvik v psychodynamicky orientované psychoterapii (SUR) - Pražská vysoká škola psychosociálních studií,  studium bohemistiky a psychologie FF UK
Místní působnost: Praha, Středočeský kraj (Praha východ)
Odborná působnost: soukromá praxe, individuální a skupinové programy,  lektorování v rámci rozvojových kurzů 
Cílová skupina: individuální a skupinová práce: dospělí s duševním onemocněním, dospělí - osobní rozvoj, dospívající, rodiny imigrantů (franc. mluvící), děti
Jazyk: čeština, angličtina, francouzština
Email: ahlubuckova@gmail.com
Telefon: 732 675 559
Web: www.i-psychoterapie.cz ; www.alfaatelier.cz
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? aktuálně ne

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s psychickým onemocněním
Pracovní místo 1 Modré dveře z.u.
Kontaktní adresa Nám. Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy

Homolková Zita Mgr.

Kvalifikace: sociální pedagog, učitel odborných předmětů, supervizor, arteterapeut
Místní působnost: Královehradecký a Pardubický kraj
Odborná působnost: artefiletika a arteterapie v individuální i skupinové práci, akreditované kurzy a kurzy na klíč v organizacích poskytujících sociální služby, týmová a individuální supervize
Cílová skupina: děti a dospívající, pracovníci v sociálních službách, děti a dospívající v pěstounské péči
Jazyk: angličtina (základy)
Email: artevize@post.cz
Telefon: 775 387 740
Web: www.arteasupervize.cz

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Královéhradecký kraj, Pardubický kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Pomáhající profese, Pedagogičtí pracovníci, Rodiče s dětmi

Horáková Jana Mgr.

Kvalifikace: VŠ sociální práce, psychoterapeutka (5 letý výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se zaměřením na arteterapii; teoretické vzdělávání; supervizní část)
Místní působnost: Praha
Odborná působnost: soukromá praxe se zaměřením na terapeutickou práci s dětmi a dospívajícími; terapeutka v Centru rodinné terapie Horizont (organizace Dům tří přání)
Cílová skupina: děti a dospívající do 18 let
Jazyk: čeština
Email: janaahorakova@seznam.cz
Telefon: 775 082 030
Web: www.terapiehorakova.cz
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? NE

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Hosenseidlová Marie Mgr.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Hradílková Ivana

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Jakab (Mažárová) Silvia Mgr. Bc.

Kvalifikace: magisterské studium fyzioterapie (FTVS UK, Mgr.), bakalářské studium arteterapie (Pedagodická fakulta Jihočeské univerzity)
Místní působnost: Praha
Odborná působnost: Centrum komplexní péče Sámova
Cílová skupina: psychosomatické a somatopsychické onemocnění, děti (od 3 let), adolescenti, dospělí i senioři
Jazyk: český, slovenský, maďarský, anglický
Email: mazarova@ckpsamova.cz, msilvy90@gmail.com

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Jandová Zuzana Bc.

Kvalifikace: Ateliér arteterapie JČU v Českých BudějovicíchJandova foto small

Místní působnost: Jihočeský kraj, online

Odborná působnost: arteterapie

Cílová skupina: dospělí

Jazyk: čeština

Email: zuz.jandova@atlas.cz

Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? ne

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Jihočeský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby

Jašová Eva Mgr.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Ježková Jana Mgr.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Královéhradecký kraj
Cílová skupina

Ježová Ivana Bc., DiS.

Kvalifikace: arteterapeutka. Vzdělání: VOŠP: obor pedagog, Jihočeská Univerzita: pedagogická fakulta - obor arteterapie, pětiletýJezova sebezkušenostní výcvik SUR-ARTE, dokončuji SUR Institut pro psychoterapii, studuji PVŠPS: obor psychosociální práce s důrazem na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Dále se vzdělávám na konferencích, workshopech a kurzech se zaměřením na arteterapii a psychoterapii.
Místní působnost: České Budějovice, Tábor.
Odborná působnost: podpůrná práce individuální a skupinová  
Cílová skupina: dospělí a dospívající klienti od 13 let
Jazyk: čeština
Email: terapie@ivanajezova.cz
Telefon: 777 301 801 - jen SMS
Web: https://ivanajezova.cz/
Stáž na pracovišti? - jen v Táboře  https://www.rcradost.cz/psychologicka-poradna 

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Jihočeský kraj
Cílová skupina

Josefusová Ludmila Bc.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Kaloč Robin MgA.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Kolmanová Klára Bc.

Kvalifikace: výtvarník, arteterapeut
Místní působnost: Středočeský kraj
Odborná působnost: výtvarné kurzy pro děti i dospělé, skupinová i individuální arteterapie
Cílová skupina: arteterapie především pro děti předškolního a školního věku se specifickými vzdělávacími potřebami, výtvarné kurzy bez omezení
Jazyk: čestina, angličtina
Email: info.atelierkk@gmail.com
Telefon: 737 867 209
Web: www.atelier-kk.cz
Facebook: Atelier K.K.
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? Aktuálně ne, mateřská dovolená

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Středočeský kraj
Cílová skupina

Kotál Pavel Ing.

Kvalifikace: Pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR s arteterapeutickým zaměřením - sebezkušenostní část, 2-letý seminář výklad snů
Místní působnost: Strakonice
Odborná působnost: artefiletika
Cílová skupina: děti a dospívající
Jazyk: český
Emailpajazutra@seznam.cz
Telefon: 604 821 396
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? ne

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Koubelová Svatava Ing.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Kraitlová Irena PhDr.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Krátká Kateřina Mgr.

Kvalifikace: psychoterapeut, arteterapeut, kouč
Místní působnost: Centrum Santea, Na Poříčí 12, Praha 1
Odborná působnost: odborná arteterapeutická a psychoterapeutická praxe, koučink
Cílová skupina: zaměření zejména na seberozvoj, sebepoznání a potíže v mezilidských vztazích
Jazyk: český
Email:  poradenstvi-kratka@seznam.cz
Telefon: 731 127 614
Web: www.seberozvijeni.cz
Facebook: Santea

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Kreislová Barbora Mgr.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Plzeňský kraj
Cílová skupina

Krejčí Monika Mgr.

Kvalifikace: speciální pedagogika, arteterapie; terapeutický sebezkušenostní výcvik "Práce v hliněném poli s dětmi a mládeží" (Prof. Heinz Denser, garance Institut für Haptische Gestaltbildung)
Místní působnost: Řevnice
Odborná působnost:
Cílová skupina:
Jazyk: čeština, angličtina
Email: mounivlacek@seznam.cz
Telefon: 608 931 277

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Krejčová Lucie Mgr.

Kvalifikace: klinický logoped (Mgr.) a arteterapeut (Bc.)
Místní působnost: Praha a Středočeský kraj
Odborná působnost: arteterapie pro děti i dospělé. Jedinečné propojení arteterapie s logopedickou péčí se zaměřením na děti, které nekreslí.
Cílová skupina: individuální terapie pro děti i dospělé v kombinaci s logopedickou péčí
Jazyk: čeština
Email: lucie@logarte.cz
Telefon: 777 264 242
Web: www.logarte.cz

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Rodiče s dětmi

Kurková Zuzana PhDr.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Letní dům, z.ú.

Místní působnost: Praha a okolí; ve spolupracujících dětských domovech
Cílová skupina: děti a mladí lidé z dětských domovů, děti z pěstounských a ohrožených rodin
Jazyk: čeština
Emailanna.viskova@letnidum.cz
Telefon: 733 547 274
Web: www.letnidum.cz
Facebook: www.facebook.com/letnidum
Adresa organizace: Vyšehradská 41, Praha 2
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? dlouhodobá ano

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Mačák Dušan Mgr. et Mgr.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Mach Jiří Mgr. et Bc. - člen výboru ČAA

Kvalifikace: 1992 - 1997 CMTF UP Olomouc, obor teologie (Mgr.), 2014 – 2018 PF JU, obor arteterapie (Bc.)Mach s
Místní působnost: Praha
Odborná působnost: arteterapie, psychoterapie
Cílová skupina: dospělí a dopívající (15+)
Jazyk: čeština
Email: machjiri1@gmail.com
Telefon: 603 192 626
Adresa: Holandská 19, Praha Vršovice
Webhttps://www.framterapie.cz
Facebook, Skype, jiné: https://www.facebook.com/FRAM-terapie-arteterapie-a-psychoterapie-102788272284484
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? Ano, pouze na skupinových aktivitách.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Malinová Jana Mgr.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Jihočeský kraj
Cílová skupina

Matulová Jana Bc. DiS.

Kvalifikace: sociální pefagog, učitelka MŠ, dvouletý arteterapeutický výcvik (M. Huptych), Institut aplikované psychoanalýzyJana Matulova Bc - psychoterapeutický výcvik
Místní působnost: Brno, Brno-venkov
Odborná působnost: arteterapie v individuální a skupinové práci
Cílová skupina: děti, dospělí
Jazyk:čeština
Email: weissblumen@centrum.cz
Telefon: 721 582 211
Facebook: arteterapie.jana
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? ANO

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Jihomoravský kraj
Cílová skupina

Matulová Jana Mgr.

Kvalifikace: diplomovaný arteterapeut
Místní působnost: Praha, Středočeský kraj
Odborná působnost:CVUT Praha CIPS, Gawain, Eliáš - soc. terap. dílny, soukromá praxe Praha 4
Cílová skupina: dětí, dospělí s handicapem i bez
Jazyk: čeština, angličtina
Email:janammatulova@gmail.com
Telefon: 776 336 459
Web
Facebook: Jana Matulová - arteterapie
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? ne

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj
Cílová skupina

Mlejnková Lenka

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Středočeský kraj
Cílová skupina

Moučková Kateřina Mgr.

Kvalifikace: arteterapeutka a lektorka výtvarných workshopů. FFUK sociální práce, 3-leté studium na Pražské psychoterapeutické fakultě, 5-letý výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se zaměřením na arteterapii pod ČAA (2003 – 2008), 2-letý akreditovaný arteterapeutický kurz pod Institut Vzdělávání v artefiletice a arteterapii, licence pro práci s autorskou sadou projektivních koláží M. Huptycha. Další vzdělávání: Kurz telefonické krizové intervence, Výcvik v relaxačních technikách, 3-leté studium waldorfské pedagogiky, Praha.

Pracovní zkušenosti: arteterapie s dětmi a matkami traumatizovanými domácím násilím (AD ACORUS), s onkologicky nemocnými (Amelie, z.s.), se seniory a dětmi z logopedické školky (Centrum denní péče Julie, Zbraslav), s lidmi s epilepsií (Společnost E), s dětmi s MP a autismem (KC Motýlek), s dospělými s ment. postižením (Máme otevřeno?), zkušenosti s krizovou intervencí v rámci linek důvěry (RIAPS, BKB). Mnohaleté zkušenosti s pořádáním výtvarných workshopů pro děti i dospělé, workshopy s nácvikem dechových, relaxačních a vizualizačních technik (Amelie, Městská knihovna, Domovy pro seniory aj.).
Místní působnost: Praha
Odborná působnost: individuální a skupinová arteterapie, arteterapeutka v AD Acorus, lektorování výtvarných workshopů a relaxačních technik
Cílová skupina: děti, dospívající, dospělí, senioři
Jazyk: čeština
Email: kat.her@seznam.cz
Telefon: 775 173 977
Web: www.arteterapie-duse.cz

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Nápravová Zuzana Mgr.

Kvalifikace: výtvarná pedagožka a psychoterapeutka, absolventka pětiletého psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a Existenciální analýze (SLEA), dvouletého Kurzu ve Skupinové arteterapii (Dipl. KT Beate Albrich) a Systematického dvouletého kurzu artefiletiky a arteterapie (PhDr. Mariana Bažantová)
Místní působnost: Praha a Ohrobec-Károv (Dolní Břežany)
Odborná působnost: kurzy artefiletiky a skupinová arteterapie (seberozvoj a sebepoznání), individuální psychoterapie (soukromá praxe)
Cílová skupina: dospělí od 18 let / sebepoznávací tvořivé skupiny pro ženy
Jazyk: čeština, angličtina
Email: zuzananapravova@gmail.com
Telefon: 775 335 708
Web: www.zuzananapravova.cz
Facebook: Arteterapie a Psychoterapie - Zuzana Nápravová
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? ne

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Nikodýmová Monika Bc.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Kraj Vysočina
Cílová skupina

Novotná Pavla Mgr. Bc., Ph.D.

Kvalifikace: Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR (2007-2011), Výcvik Práce v hliněném poli (Praha, 2014-), Ph.D. - Výtvarná výchova (PdF MU, Brno, 2011), Bc. - Psychologie - obor Arteterapie (PdF JU, České Budějovice, 2004), Mgr. - Výtvarná výchova / Speciální pedagogika (PdF MU, Brno, 2003), Mgr. - Německý jazyk a literatura (PdF MU, Brno, 2003).
Místní působnost: Brno
Odborná působnost: Odborná asistentka na Katedře výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Cílová skupina: děti, dospělí - osobnostní rozvoj, rozvoj kreativního potenciálu a výtvarné zkušenosti (s nemotivovanými dospělými), artefiletika a tvořivá výtvarná výchova s dětmi (MŠ, 1. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ), interpretace dětského výtvarného projevu - kurzy, výuka, teoretické i praktické semináře
Jazyk: čeština, němčina, angličtina
Email: novotna.pavla@mail.muni.cz
Telefon: 549 49 6892
Web: https://is.muni.cz/auth/osoba/20806

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Jihomoravský kraj
Cílová skupina Laická veřejnost, Zdravé osoby

Pekárková Markéta Mgr.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Písařová Živná Vladimíra Mgr.

Kvalifikace: ZČU v Plzni - Kulturní a sociální antropologie, Pražská psychoterapeutická fakulta - tříleté teoretické studium psychoterapie, sebezkušenost v různých arteterapeutických směrech, katatymně-imaginativní psychoterapii atd.
Místní působnost: Dobřany, Přeštice, Plzeň
Odborná působnost: arteterapeutka
Cílová skupina: klienti s psychickými a vztahovými problémy, potížemi s vlastní identitou, v krizi, se zájmem o seberozvoj, dospělí, dospívající i děti
Jazyk: čeština
Email: vlad.pisar.zi@centrum.cz

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Plzeňský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s poruchami komunikace a soustředění, Osoby s potížemi v oblasti zvládání stresu a zátěže

Potměšilová Petra doc. PhDr. et Mgr., Ph.D.

Kvalifikace: speciální pedagogika, psychologie se zaměřením na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, arteterapie
Místní působnost: Olomouc
Odborná působnost: CMTF UP, Olomouc
Cílová skupina: děti se speciálními vzdělávacími potřebami (sluchové, narušené komunikační schopnost), rodiče dětí s postižením, studenti vysokých škol
Jazyk: český, znakový, anglický
Email: kalpet@centrum.cz

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Olomoucký kraj
Cílová skupina

Richtrová Barbora Mgr. et Mgr.

Kvalifikace: klinický logoped
Cílová skupina: narušená komunikační schopnost
Jazyk: čeština
Email: barbora.richtrova@gmail.com
Telefon: 604 508 605

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Středočeský kraj
Cílová skupina

Říhová Šárka Ing.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Rudolfová Emilie

Kvalifikace: psychoterapeutka, arteterapeutka, PT výcvik, lektorka PT výcviku, psychoterapeutka 8.5 roku na odd. pro neurózy u Prof. Stanislava Kratochvíla PN Kroměříž, nyní od roku 1993 samostatně pracující - Ateliér arteterapie PN Kroměříž
Místní působnost: Psychiatrická nemocnice Kroměříž
Odborná působnost: arteterapeutka v Ateliéru arteterapie Psychiatrická nemocnice Kroměříž
Cílová skupina: od 16 do 60 let, neurotické poruchy, závislosti, psychotické poruchy, stavy po sebevražedných pokusech, MA, MB, syndrom vyhoření, deprese, poruchy osobnosti, aj.
Jazyk: čeština
Email: arteartearte@seznam.cz
Telefon: 573 314 386
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? Ne

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Zlínský kraj
Cílová skupina

Rudolfová Klára Mgr.

Kvalifikace: FF UK Praha, PedF UK Praha, ISZ - Management centrum: komplexní psychoterapeutický výcvik
Místní působnost : Praha - východ, Praha, Středočeský kraj
Odborná působnost: psychoterapeut, arteterapeut, zapsaný mediátor, poradce pro pozůstalé, lektor
Cílová skupina: bez omezení
Jazyk: čeština
Email: rudolfova@terapie-koucink.cz
Telefon: 721 656 187
Web: www.terapie-koucink.cz

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj
Cílová skupina Všechny osoby bez omezení

Ryant Puobišová Anna Bc.

Kvalifikace: FHS UK - Humanitní studia, PdF MU - Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii, Nyní ve 4-letém psychoterapeutickém výcviku v tanečně pohybové terapii (pod vedením J. Špinarové Dusbábkové a A. Nundy Malé).
Místní působnost: Praha a Praha - západ.
Odborná působnost: učitelka, masérka, lektorka (arte workshopy pro veřejnost)
Cílová skupina: děti a dospívající, děti s ADHD, dospělí
Jazyky: čeština, angličtina

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby

Rybínová Radka Mgr.

Kvalifikace: PF UK specializace výtvarné činnosti v nestandardním pojetí - artefiletika, akreditovaný arteterapeutický kurz ČAA, terapeut energetické psychologie EFT, kouč osobního rozvoje, nyní ve výcviku hlubinné imaginace v metodě Proces osobního totemu
Místní působnost: Praha
Odborná působnost: individuální konzultace, workshopy
Cílová skupina
Jazyk: český
Email: radka.rybinova@seznam.cz
Telefon: 602 309 336
Webhttps://www.terapiemalovanim.cz
Facebook, Skype, jiné: emocnipohoda, terapiemalovanim

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Segert Michal MgA.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Středočeský kraj
Cílová skupina

Smítka Josef Ing.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Středočeský kraj
Cílová skupina

Šrek Bromová Veronika

Kvalifikace: vysokoškolský pedagog - výtvarné umění; zaměření spíše na artefiletiku; absolvet 2-letého výcviku ARTE u M. Huptycha; nyní v 5ti-letém výcviku SURARTE
Místní působnost: Poličsko, Litomyšl, Pardubický kraj, Vysočina, Praha
Odborná působnost: Anglo American University Praha
Cílová skupina: středoškolští, vysokoškolští studenti a veřejnost
Jazyk: čeština, angličtina
Email: verbrom@gmail.com
Telefon: 602 315 215
Web: www.planeta-chaos.cz; www.veronikabromova.cz
Facebook: Veronika Šrek Bromová, Chaos 68, Galerie KABINET Střítež
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? ANO po domluvě na podmínkách

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha, Pardubický kraj, Kraj Vysočina
Cílová skupina

Štěpánek Luděk Mgr. et Bc.

Kvalifikace: arteterapeut, adiktolog
Místní působnost: Jihlava
Odborná působnost: zdravotnictví
Cílová skupina: dospělí
Jazyk: čeština, němčina
Email: l.stepanek@pnj.cz
Web: http://www.pnj.cz/terapeuticke_aktivity

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Kraj Vysočina
Cílová skupina

Stone Kateřina Bc.

Kvalifikace: Ateliér arteterapie PFJČU KaterinaStone
Místní působnost: Praha, Jihočeský kraj, online 
Odborná působnost: arteterapeutka, skupinová artefiletika a arteterapie, lektorování výtvarných workshopů
Cílová skupina: dospělí
Jazyk: český, anglický
Email: stone.katka@gmail.com
Instagram: www.instagram.com/umenispresahem/ 
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? ne

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Strassová Kristýna Bc.

Kvalifikace: diplomovaná arteterapeutka - Ateliér arteterapie PF JCU České Budějovice,Strassova.jpg
lektorka keramických a výtvarných kurzů, lektor preventivních programů pro mládež, pracovnice v soc. službách, učitel ZUŠ, soukromá praxe - arteterapie 
Místní působnost: FOKUS Tábor, z.s. - Centrum duševního zdraví Tábor, soukromá praxe - Táborsko
Odborná působnost: arteterapeut, lektor, moderátor, pracovník v sociálních službách
Cílová skupina: dospělí, dospívající, děti (8+) (individuální i skupinová artererapie)Jazyk: čeština
Email: krisha1@email.cz
Telefon: 734 327 187
Web: arteterapiekrisa.webnode.cz

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Jihočeský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby

Strunzová Věra MUDr.

Kvalifikace: psychiatr, psychoterapeut
Místní působnost: Klinika terapie stresu a Klinika ambulantní psychiatrie a psychoterapie, Praha 6
Odborná působnost: Psychiatrická společnost ČLS JEP, Společnost psychosomatické medicíny, Neuropsychistrická společnost
Cílová skupina: dospělí, především úzkostně depresivní, vztahová a osobnostní problematika
Jazyk: čeština
Email: strunzova@kappa-praha.cz
Web: www.kappa-praha.cz
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? ano

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Šulcová Zdeňka

Kvalifikace: arteterapeut
Místní působnost: Plzeňský kraj
Odborná působnost: autorka projektu Snadné učení, arteterapie, metoda OneBrain
Jazyk: čestina
Email: zdenkasulcova@centrum.cz
Telefon: 777 098 383
Web: www.snadneuceni.cz, www.zdenkasulcova.cz
Facebook: https://www.facebook.com/snadneuceni/

Projekt Snadné učení – pro děti a rodiče
Spolupracuji s Adite pro náhradní rodiny – práce s dětmi v pěstounské péči
Spolupracuji se Spolek Aleš, z.s. – podpora a práce s lidmi s mentálním i kombinovaným postižením

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Plzeňský kraj
Cílová skupina

Švandová Veronika Mgr.

Kvalifikace: kurz arteterapie u PhDr. Heleny Strnadlové, kurz v artefiletice a arteterapii u PhDr. Mariany Štefančíkové Bažantové, Ph.D., probíhající Psychoterapeutický pětiletý výcvik Dalet, terapie zaměřená na řešení; kurzy imaginativních technik M. Štefančíková Bažantová, kurzy v Sandtray – práce s terapeutickým pískovištěm u Mgr. Veroniky Galusové, Sandplay – základní kurz pro práci s terapeutickým pískovištěm u Mgr. Alžběty Michalčíkové, Ochutnávka Gestalt terapie, Ochutnávka KIP, Práce s traumatem na základě senzomotorických vývojových kroků - práce v hliněném poli, workshop s Cornelií Elbrecht, Muzikoterapeutický workshop, Kurz práce s tělem v meditaci zaměřené na řešení, Kurz trauma a závislost Renadi, Kurz o snech a práce s nimi u PhDr. Martina Járy, INSTEP AKADEMY, Konference kreativních terapií (arteterapie, dramatererapie…) a další

Vysokoškolské pedagogické vzdělání Speciální pedagogika, výtvarná výchova, Vizuální tvorba MU Brno; Středoškolské pedagogické vzdělání

Místní působnost: Brno

Odborná působnost: arteterapeutka na Oddělení dětské klinické psychologie a dětské psychiatrie v Dětské nemocnici Brno (psychoterapie – arteterapie s dětmi a dospívajícími do 18 let, individuálně a skupinově, spolupráce s rodiči); Vedení arteterapeutické skupiny 18+ v ateliéru a vzdělávacím centru Creatis Brno;

Dříve např. individuální a skupinová arteterapie v organizaci A kluby Brno pro lidi s problematikou závislosti, Skupinová arteterapie pro lidi s mentálním a fyzickým handicapem aj.

Cílová skupina: děti, dospívající, dospělí; individuální psychoterapie – arteterapie s dětmi, dospívajícími nebo s dospělými klienty, skupinová psychoterapie – arteterapie s dětmi, s dospívajícími, s dospělými; problematika rozmanitá (trauma, úzkost, deprese, poruchy příjmu potravy, psychosomatické obtíže různého druhu, podpora zdravého sebevědomí a sebepercepce, uvolnění, relaxace, sebevyjádření a další); kreativní psychoterapie, arteterapie

Jazyk: český

Email: funecita@gmail.com

Telefon: 736 411 480

Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? spíše ne

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Jihomoravský kraj
Cílová skupina Osoby s psychickým onemocněním

Švecová Nikol DiS.

Kvalifikace: sociální pracovnice
Místní působnost: Baobab, z.s.
Odborná působnost: koordinátor Censtra sociálně-rehabilitačních služeb
Cílová skupina: lidé s duševním onemocněním
Jazyk: čeština, angličtina
Email: svecova.nikol@gmail.com

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina Osoby s psychickým onemocněním

Tichá Iva Mgr.

Kvalifikace: ZSF JU - rehabilitační psychosociální péče, FSS MU - sociální politika a sociální práce
Místní působnost: Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj, po domluvě i v jiných krajích
Odborná působnost: lektorka artefiletiky a relaxačního malování
Cílová skupina: ženy - relaxace, sebepoznávání, zážitková setkání
Jazyk: čeština, angličtina
Email: ticha.minarikova@gmail.com

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby

Trebatická Andrea

Kvalifikace: 3r. arteterapie a naturopaie, Institut FP Sanitària Roger de Llúria, Barcelona, 3letý kurz Artetefiletika, arteterapie Mirek Huptych
Místní působnost: Praha
Odborná působnost: soukromá praxe: naturopat, arteterapie - kurzy prožitkového malování
Cílová skupina: všichni, kdo na sobě chtějí pracovat
Jazyk: čeština, angličtina, špatělština, katalánština
Email: andrea.trebaticka@gmail.com
Telefon: 791 921 975
Webwww.terapiemalovanim.cz
Facebook, Skype, jiné: Holistický ráj, Terapie Malováním
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? NE

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Trnková Jana Ing. Bc.A.

Kvalifikace: výtvarnice, pedagogtrnkova foto 1
Místní působnost: Plzeň, workshopy a přednášky celorepublikově
Odborná působnost: kreativní rozvoj osobnosti
Jazyk: český, anglický
Emailtrnkova.jana@email.cz
Telefon: +420 603 218 808
Web: https://artsandcrafts.cz/

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Ulčáková Rosinová Ada B.ED.

Kvalifikace: Kaye College for Education, Bersheba, Israel; College for Art Therapy, Blauberen, Německo
Místní působnost: Brno, Praha
Odborná působnost: antroposofická arteterapie
Cílová skupina: bez rozlišení
Jazyk: německý, český, anglický
Email: ada.rosin@gmail.com
Telefon: 722 141 698
Facebook: Lazur a Freska
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? Ne

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha, Jihomoravský kraj
Cílová skupina

Vejrychová Radka Mgr.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Pardubický kraj
Cílová skupina

Vernerová Klára Bc.

Kvalifikace: arteterapeut, učitel odborných předmětů výtvarných oborů
Místní působnost: Praha a Středočeský kraj
Odborná působnost: Psychiatrická nemocnice Bohnice
Jazyk: český
Email: klverner@centrum.cz
Telefon: 777 862 025
Webhttp://www.arteterapie.art

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha, Středočeský kraj
Cílová skupina

Veškrnová Martina Bc.

Kvalifikace: arteterapeut
Místní působnost: Praha
Jazyk: angličtina, čeština

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Vlachová Ivana Mgr. et Bc.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Ústecký kraj
Cílová skupina

Vodičková Veronika Mgr.

Žádná veřejná data.

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina

Vojtíšková Hana Mgr.

Kvalifikace: JČU - obor: Arteterapie; UHK - obor: Sociální pedagogika, 5letý výcvik v psychodynamické a hlubině orientované psychoterapii
Místní působnost: od roku 1996 arteterapeutka na Psychiatrické klinice FN Hradec Králové, v současné době (2018) soukromá praxe, koordinátor pobočky HoSt-home start
Odborná působnost: arteterapeut, poradenská činnost
Cílová skupina: převážně dospělá klientela
Jazyk: čeština
Emailvhana@centrum.cz
Telefon: 605 837 699

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Královéhradecký kraj
Cílová skupina

Vorlová Petra Bc.

Kvalifikace: PedFa JČU, st. program psychologie – obor arteterapie (2014-2018), 5letý psychoterapeutický výcvik SUR (2004-2009) PVŠPS – Pražská psychoterapeutická fakulta – teorie psychoterapie (2000-2003), UJEP – DPS pro vychovatele + speciální pedagogika (2004-2007), kurzy a semináře antroposofické arteterapie při ak. soc. umění Tabor (2017, 2018-2019) a jiné další sebezkušenostní kurzy arteterapie (2000-doposud)

Místní působnost: Karlovarský kraj

Odborná působnost: arteterapeut, terapeut v sociálních službách, soukromá praxe

Cílová skupina: děti, dospívající a dospělí. Mentální znevýhodnění, duševní onemocnění, závislosti, pěstounská péče.

Jazyk: čeština

Email: atelier.vorlice@seznam.cz

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Vybíralová Pavla Mgr.

Kvalifikace: speciální pedagog, terapeutka a arteterapeutka, supervizorka v práci se skupinou "Wanda", mentorka
Místní působnost: Plzeň a okolí
Odborná působnost: soukromá terapeutická praxe, mentorská praxe, vzdělávací kurzy v oblasti mentoringu, týmové spolupráce, řešení konfliktů atp., osobnostně rozvojové kurzy
Cílová skupina: dospělí v rámci osobnostního rozvoje, lidé v krizi, pomáhající profese
Jazyk: čeština
Email: pavla.vybiralova@email.cz
Telefon: 732 573 716
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? ne

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Plzeňský kraj
Cílová skupina

Westman-Kocábová Magdalena

Kvalifikace: tři roky studia arteterapie na JU a intenzivní sebevzdělávání v humanitních oborechwestman magdalena
Autorka dvou knih: Hladce obrace nahodit sejmout (Šuplík, 2017) Příběh člověka, který nemůže zapadnout do společnostiArteterapie – Od individuální zkušenosti ke kolektivním souvislostem (Euromedia/Universum, 2023) Jinakost jako výhoda a zdroj kreativity
Odborná působnost: deset let zkušeností s lidmi s fyzickým, mentálním, psychickým nebo kombinovaným handicapem a s azylovými ženami
Místní působnost: převážně Dobříš, Příbram a okolí, také Praha, workshopy po dohodě i ve vzdálenějších destinacích
Cílová skupina: pracuji s nejrůznějšími skupinami lidí, cílem mé práce je propojování lidí napříč společností
Spolupráce s Pražskou vysokou školou sociálních studií – semináře/workshopy/výuka; s Ateliérem radostné tvorby – workshopy
Jazyk: čeština, angličtina
Emaillabeaart@gmail.com
Telefon: 777 293 015
Webwww.labea.czwestman.blog.idnes.cz
Facebook, Skype: Magdalena Westman, Instagram: labea_art
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? po domluvě

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Zábojová Radmila Bc.

Kvalifikace: arteterapie, sociální pedagog
Místní působnost: Brno
Odborná působnost: Brno a okolí, po domluvě i jinde
Cílová skupina: dospělí v následné psychologické, psychoterapeutické a psychiatrické péči, zkušenost z práce s dospělými v DS PN s depresemi a úzkostí, syndromem prázdného hnízda. Sebezkušenostní a zážitkové semináře, semináře o komunikaci a EI (akr. MPSV), spontánním kreslení a individuaci. Práce s dospělými se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a autismem.
Jazyk: ruský, polský
Email: r.zabojova@seznam.cz
Telefon: 605 221 426
Web: artekoucing.webnode.cz
Facebook: Artekouč Radka Zábojová
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? ne

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Jihomoravský kraj
Cílová skupina Zdravé osoby, Osoby s psychickým onemocněním

Zieglerová Žaneta DiS. - členka výboru

Kvalifikace: Vyšší odborné veřejně správní; pětiletý sebezkušenostní výcvik SUR, dvouleté celoživotní vzdělání arteterapie MU BrnoZieglerova

Místní působnost: Brno ateliér ArteSvět

Odborná působnost: lektor výtvarné kurzy, arteterapie a artefiletika

Cílová skupina: ženy – osobní rozvoj, děti od 2 let - artefiletika

Jazyk: český

Email: zzieglerova@artesvet.cz

Telefon: 608 618 788

Web: www.artesvet.cz

Facebook, Skype, jiné: FCB – ArteSvět; Instagram arte_svet_zaneta; YouTube - ArteSvět

Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? ne

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost
Cílová skupina

Zvettlerová Anna Mgr. et Mgr.

Kvalifikace: FFUK jednooborová psychologie, HTF UK husit. teologie a psychosociální studie, psychoter. výcvik SUR s arte zaměřením, systemat. kurz arteterapie u H. Strnadlové, dlouhodobá stáž v PN Bohnicích v arteterapeut. ateliéru
Místní působnost: Praha
Odborná působnost: ordinace klin. psychologie a psychoterapie, Thámova 133/24, Praha 8
Cílová skupina: dospělá klientela, dospívající
Jazyk: čeština
Email: anna.zvettlerova@seznam.cz
Telefon: 604 958 137
Web: www.psychologickapomoc.cz
Je na Vašem pracovišti/praxi možná stáž? aktuálně ne

Doplňující informace:

Typ členství v ČAA Základní
Místní působnost Hlavní město Praha
Cílová skupina
/
Supervize ČAA

Supervize ČAA

ČAA otevírá možnost skupinové supervize pro všechny zájemce. Pro členy ČAA platí zvýhodněná cena.
Supervize

Supervize

V případě zájmu o skupinovou artesupervizi kontaktujte kancelář asociace (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.