Arteterapie je hojně využívána napříč mnoha obory.

Arteterapie ve zdravotnictví

Arteterapeut může vykonávat své povolání v rozsahu své odborné způsobilosti. Práce arteterapeutů v současné době využívá mnoho nemocnic a doléčovacích zařízení. Arteterapeuté pracují jak s dětmi, tak s dospělými. Vzhledem k složitému legislativnímu rámci v současné době pracují jako arteterapeuté především lidé se vzděláním psychologa, psychoterapeuta či zdravotní sestry.

 

Arteterapie v pedagogické oblasti

V pedagogické oblasti se v České republice cca od 90. let 20. stol. rozvíjí na průniku esteticko-výchovných a exresivně-terapeutických oborů artefiletika (www.artefiletika.cz).


Arteterapie v sociální oblasti

Arteterapie se prosazuje také v sociální sféře. Často bývá zahrnuta do programů péče individuální, skupinové či rodinné. 

 

Arteterapie v soukromé praxi

Je nabízena ve formě individuální, skupinové, rodinné a párové všem věkovým skupinám dle přístupu a specializace arteterapeuta.

Arteterapie je využívána také také v rámci vzdělávání, supervize a seberozvoje.