ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Česká arteterapeutická asociace je neziskové profesní sdružení arteterapeutů, které je zároveň otevřené i všem zájemcům o arteterapii. Cílem ČAA je koordinace úsilí o zkvalitňování oboru arteterapie v České republice. Naše asociace v současné době pracuje na vytváření a uzákonění profesního statutu arteterapeuta tak, aby standardy vzdělávání byly v souladu jednak se standardy expresívních terapií u nás, jednak se standardy vytvářenými v evropském rozměru.

Česká arteterapeutická asociace byla založena v roce 1994. Od počátků vytváří prostor pro vzájemnou odbornou komunikaci arteterapeutů, zabezpečuje kontakty s dalšími obory - zejména s příbuznými expresivně-terapeutickými obory a s psychoterapeutickými a pedagogickými obory. Je organizátorem nebo spoluorganizátorem konferencí a odborných setkání. Garantuje odborné akce. Podílí se koncepčně na arteterapeutických aktivitách ve zdravotnických, pedagogických, sociálních i jiných institucích a na výzkumech vztahujících se zejména k umění, psychologii, psychoterapii a pedagogice. Od roku 2002 do roku 2016 vydávala ČAA časopis Arteterapie.

Oblasti činností ČAA

ČAA pracuje v mnoha oblastech. Členové asociace se na činnosti mohou aktivně podílet (v případě zájmu kontaktujte členy výboru).

 • organizace konferencí, workshopů apod.
 • prezentace arteterapie a ČAA na konferencích
 • práce na garancích a registrace garantovaných
 • jednání za ČAA navenek (při změnách legislativy apod.)
 • spolupráce s dalšími organizacemi (Asociace klinických psychologů, ČMPS, ČLS JP aj.)
 • práce na webových stránkách
 • výzkumná činnost v arteterapii
 • vzdělávání a výcviky v arteterapii
 • spolupráce se zahraničím, překlady, tlumočení
 • organizace společných kulturních akcí

 

Výhody členství v ČAA

 • možnost zveřejnění vlastního profilu včetně fotografie s nabídkou služeb zdarma - http://www.arteterapie.cz/db
 • vstup do členské sekce na webových stránkách - časopis Arteterapie a další dokumenty
 • možnost na konference, semináře, workshopy
 • inzerce akcí, zaměstnání
 • člen má právo volit a být volen do orgánů ČAA, účastnit se Valné hromady členů ČAA, vystupovat a hlasovat na Valné hromadě, podávat návrhy orgánům ČAA a žádat jejich projednání a další dle stanov http://www.arteterapie.cz/asociace/stanovy
Supervize ČAA

Supervize ČAA

ČAA otevírá možnost skupinové supervize pro všechny zájemce. Pro členy ČAA platí zvýhodněná cena.
Supervize

Supervize

V případě zájmu o skupinovou artesupervizi kontaktujte kancelář asociace (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.