ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kde je možné se vzdělávat v arteterapii?

Vzdělání můžete získat v Ateliéru arteterapie v Českých Budějoviccích, kde arteterapii můžete studovat jako bakalářský obor: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/arte/

Vzdělání si můžete doplnit také arte výcvikem, kdy je určitě dobré věnovat pozornost akreditaci nebo garanci jednotlivých vzdělávacích akcí od ČAA. Aktuální informace o arteterapeutických výcvicích a kurzech jsou k dispozici taktéž na webu ČAA a najdete je zde.

V Olomouci je arteterapie součástí studijních plánů nově akreditovaného oboru:

https://studium.upol.cz/Catalog/StudyPrograms?type=Bachelor#year=2023&globalId=47777&maior=8049

V rámci studia na pedagogické fakultách vysokých škol V Praze, Ostravě, Plzni a Olomouci bývá nabízena možnost arteterapie jako volitelného jednosemestrálního předmětu. Bližší informace získáte na portále VŠ nebo dotazem na studijní oddělení.

Vysoká škola polytechnická Jihlava poskytuje kurz arteterapie v rámci celoživotního vzdělávání: 

https://ksp.vspj.cz/dalsi-sluzby/dalsi-vzdelavani-a-kurzy-pro-studenty/kurz-arteterapie.

V Brně je možno absolvovat kurs Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii: https://www.studiumarteterapie.cz/

Ověřte si u pořadatelů kursů aktuální akreditaci. 

Jaké je potřeba mít k výkonu profese arteterapeuta vzdělání a kde je možné jej získat?

V současné době není profese arteterapeut v České republice zařazena do seznamu profesí. Česká arteterapeutická asociace usiluje již mnoho let o zařazení arteterapeutů do legislativního rámce uznávaných profesí. V současné době toto téma zaštiťuje spolek CREATHEAS.

Arteterapii je možné studovat v ucelené formě v zahraničí, v České republice je možné získat arteterapeutické vzdělání v několika dílčích modulech. Požadavky České arteterapeutické asociace pro výkon profese arteterapeuta jsou uvedeny ve stanovách a jsou k dispozici na webových stránkách zde.

Které konkrétní vysoké školy akceptuje ČAA k vzdělání pro možné zařazení do sekce garantovaného nebo profesionálního arteterapeuta?

Konkrétní typy vysokoškolského vzdělání k jednotlivým typům členství můžete najít na webu ve stanovách ČAA

Potřebuji mít k výkonu práce arteterapeuta pouze arteterapeutický výcvik?

K výkonu práce není nutný pouze arteterapeutický výcvik. Pokud jste absolventkou VŠ studia arteterapie, může se vám započítat i jiný typ certifikovaného výcviku. Konkrétní uznatelné výcviky najdete zde. Vzdělání lze kombinovat, ale je důležité mít znalosti arteterapeutické práce (například výtvarný vývoj, metodika, znalosti o barvách, materiálech....)

Jak byla stanovena kritéria pro jednotlivé druhy členství v České arteterapeutické asociaci?

Česká arteterapeutická asociace nabízí svým členům několik druhů členství a možnosti využití. Je možné udělit souhlas se zveřejněním údajů na webových stránkách ČAA a prezentovat tak své kontaktní údaje a cílovou skupinu své práce. Tato možnost (spolu s druhem členství) umožní případným zájemcům o arteterapeutické služby rozlišit vzdělání a zkušenosti členů. Pro členy je připravena také odborná sekce, kde je k dispozici diskusní fórum a jsou zde prezentovány zajímavé odborné články, včetně zahraničních. Členové mají zvýhodněné ceny na odborné akce pořádané ČAA (supervize, konference). Více informací zde

Je možné se ucházet o přijetí do některého z arteterapeutických kurzů, i když mám vystudovaný přírodovědný či jiný obor?

Ano, ucházet se o přijetí do arteterapeutického výcviku či kurzu je možné i s jiným než terapeutickým, pedagogickým nebo lékařským vzděláním. K výkonu profese však není jeden kurz či výcvik dostačujícím vzděláním. Požadavky České arteterapeutické asociace pro výkon profese arteterapeuta jsou uvedeny ve stanovách a jsou k dispozici na webových stránkách zde.

Je potřeba pro uznání vzdělávání v arteterapii, aby byl kurz garantován Českou arteterapeutickou asociací?

Pro uznání arteterapeutických kurzů v rámci požadavků ČAA na vzdělání v profesi arteterapeuta je nutná garance arteterapeutického kurzu Českou arteterapeutickou asociací či jinou, obdobně zaměřenou profesní asociací mimo území České republiky. V případě garance jinou asociací je pro uznání kurzu výborem ČAA potřeba doložit potvrzení o absolvování kurzu, jeho náplni, studovaných tématech, metodické struktuře, lektorech kurzu a jejich vzdělání a počtu absolvovaných hodin.

Jak probíhá arteterapeutická supervize a proč je nutné ji absolvovat?

Česká arteterapeutická asociace je odborná společnost, která se snaží přiblížit parametry arteterapeutického vzdělání evropským standardům. Supervize arteterapeutické práce patří k profesionalitě oboru i arteterapeuta. Každý arte supervizor má vlastní způsob práce. ČAA nabízí několikrát ročně v svým členům jako podporu vzdělávání on-line supervize.

Jak se mohu stát členem ČAA?

Podmínky přijetí do České arteterapeutické asociace jsou specifikovány v jejích stanovách a najdete je zde.

Pokud jsem občanem jiného státu a jsem již členem arteterapeutické asociace působící na jeho území, mohu se stát členem ČAA?

Ano, můžete. Členství v jiných profesních sdruženích a asociacích nijak neovlivňuje členství v ČAA. 

Je v pořádku, aby tato činnost byla vykonávána v rámci živnostenského oprávnění? Jaké živnostenské oprávnění by měla společnost mít?

Ano, je to možné. Existují tři formy živnostenského oprávnění:
a) vázaná živnost - psychologické poradenství a diagnostika
b) volná živnost - poradenství
c) volná živnost - lektorská činnost

Jak poznám, že daná společnost poskytuje arteterapii legálně a je důvěryhodná?

Prověřte odborné vzdělání lektorů a terapeutů, členství v odborných společnostech (web ČAA) nebo příbuzná asociace), platnost akreditace, transparentnost a etický kodex, ke kterému se daná společnost hlásí.

Je někde možné získat odborný časopis Arteterapie vydaný v posledních letech?

Ano, o zaslání časopisů můžete požádat na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kompletní seznam všech vydaných čísel časopisu spolu s informací o jejich ceně a dostupnosti najdete zde. K ceně je potřeba připočíst částku za poštovné a balné.   

Mám zájem o kontakt na arteterapeuta v okolí mého bydliště. Jak jej získám?

Kontakty na členy ČAA najdete zde.

Rád bych si koupil obraz a chtěl bych tím zároveň podpořit nějakého klienta arteterapie. Existuje nějaká místa, prodejní galerie, nebo web, které vystavují díla arteterapeutických klientů? Jinými slovy lidí, kteří terapii absolvují a chtějí svoje obrazy prodat?

Obrazy z arteterapie se neprodávají, to by nebylo v souladu s etickým kodexem o poskytování arteterapie. Arteterapie je zaměření na proces, nikoli na výsledek (introspekce). Prodejní výstavy se občas vyskytují v dílnách nebo ateliérech, které jsou na to přímo zaměřené. Galerie vystavují spíše Art Brut, umělce, kteří prošli duševní krizí a jako umělci prodávají svoje díla. Pokud vystavuje a prodává sám umělec, klient, svá díla, je možné domluvit přímo s ním.

Supervize ČAA

Supervize ČAA

ČAA otevírá možnost skupinové supervize pro všechny zájemce. Pro členy ČAA platí zvýhodněná cena.
Supervize

Supervize

V případě zájmu o skupinovou artesupervizi kontaktujte kancelář asociace (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.