Zajímá mě, které konkrétní výcviky v arteterapii akceptuje ČAA k vysokoškolskému Mgr. vzdělání pedagogického směru pro možné zařazení do sekce profesionálního arteterapeuta. Dále, zda pro tuto pozici akceptujete bakalářské vzdělání v Atelieru arteterapie na JČU.

Konkrétní typy VŠ a uznatelné výcviky k jednotlivým typům členství můžete najít na webu ve stanovách ČAA. Pedagogická VŠ i studium v Atelieru arteterapie ČB je započítáváno.

Chtěl bych zeptat na možnost studovat arteterapii, popř. začít třeba i nějakou praxí jako asistent. Budu rád za jakékoli informace.

Vzdělání můžete získat na PF JCU, kde arteterapii můžete studovat jako bakalářský obor:https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/arte/

Vzdělání si můžete doplnit také dlouhodobým psychoterapeutickým arte výcvikem, kdy je určitě dobré věnovat pozornost  akreditaci nebo garanci jednotlivých vzdělávacích akcí od ČAA.

Vysoká škola polytechnická Jihlava poskytuje kurz arteterapie v rámci celoživotního vzdělávání: 

https://ksp.vspj.cz/dalsi-sluzby/dalsi-vzdelavani-a-kurzy-pro-studenty/kurz-arteterapie.

V Brně je možno absolvovat kurs Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii: https://www.studiumarteterapie.cz/

Ověřte si u pořadatelů kursů aktuální akreditaci. 

Asistenta nebo kontakt s praxí lze domluvit s jednotlivými arteterapeuty (seznam členů ČAA), dle možností stáží.

Jaké je potřeba mít k výkonu profese arteterapeuta vzdělání a kde je možné jej získat?

V současné době není profese arteterapeut v České republice zařazena do seznamu profesí. Česká arteterapeutická asociace usiluje již mnoho let o zařazení arteterapeutů do legislativního rámce, zařazení do státem uznávaných profesí je jedním z hlavních bodů její činnosti.

Arteterapii je možné studovat v ucelené formě pouze v zahraničí, v České republice je možné získat arteterapeutické vzdělání v několika dílčích modulech. Požadavky České arteterapeutické asociace pro výkon profese arteterapeuta jsou uvedeny ve stanovách a jsou k dispozici na webových stránkách zde. Aktuální informace o arteterapeutických výcvicích a kurzech jsou k dispozici taktéž na webu ČAA a najdete je zde.

Jak byla stanovena kritéria pro jednotlivé druhy členství v České arteterapeutické asociaci?

Více informací zde

ČAA nabízí našim členům nové možnosti využití členství v ČAA. Již nyní je možné udělit souhlas se zveřejněním údajů na webových stránkách ČAA a prezentovat tak své kontaktní údaje a cílovou skupinu své práce. Tato možnost (spolu s druhem členství) umožní případným zájemcům o arteterapeutické služby rozlišit vzdělání a zkušenosti členů. Pro členy je připravena také odborná sekce, kde je k dispozici diskusní fórum a jsou zde prezentovány zajímavé odborné články, včetně zahraničních.

Je možné se ucházet o přijetí do některého z arteterapeutických kurzů, i když mám vystudovaný přírodovědný či jiný obor?

Ano, ucházet se o přijetí do arteterapeutického výcviku či kurzu je možné i s jiným než terapeutickým, pedagogickým nebo lékařským vzděláním. K výkonu profese však není jeden kurz či výcvik dostačujícím vzděláním. Požadavky České arteterapeutické asociace pro výkon profese arteterapeuta jsou uvedeny ve stanovách a jsou k dispozici na webových stránkách zde.

Je potřeba pro uznání vzdělávání v arteterapii, aby byl kurz garantován Českou arteterapeutickou asociací?

Pro uznání arteterapeutických kurzů v rámci požadavků ČAA na vzdělání v profesi arteterapeuta je nutná garance arteterapeutického kurzu Českou arteterapeutickou asociací či jinou, obdobně zaměřenou profesní asociací mimo území České republiky. V případě garance jinou asociací je pro uznání kurzu výborem ČAA potřeba doložit potvrzení o absolvování kurzu, jeho náplni, studovaných tématech, metodické struktuře, lektorech kurzu a jejich vzdělání a počtu absolvovaných hodin.

Jak se mohu stát členem ČAA?

Podmínky přijetí do České arteterapeutické asociace jsou specifikovány v jejích stanovách a najdete je zde.

Pokud jsem občanem jiného státu a jsem již členem arteterapeutické asociace působící na jeho území, mohu se stát členem ČAA?

Ano, můžete. Členství v jiných profesních sdruženích a asociacích nijak neovlivňuje členství v ČAA.

Je v pořádku, aby tato činnost byla vykonávána v rámci živnostenského oprávnění? Jaké živnostenské oprávnění by měla společnost mít?

Ano, je to možné. Existují tři formy živnostenského oprávnění:
a) vázaná živnost - psychologické poradenství a diagnostika
b) volná živnost - poradenství
c) volná živnost - lektorská činnost

Jak poznám, že daná společnost poskytuje arteterapii legálně a je důvěryhodná?

Prověřte odborné vzdělání lektorů a terapeutů, členství v odborných společnostech, platnost akreditace, transparentnost, etický kodex.

Je někde možné získat odborný časopis Arteterapie vydaný v posledních letech?

Ano, o zaslání časopisů můžete požádat na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kompletní seznam všech vydaných čísel časopisu spolu s informací o jejich ceně a dostupnosti najdete zde. K ceně je potřeba připočíst částku za poštovné a balné.  

Mám zájem o kontakt na arteterapeuta v okolí mého bydliště. Jak jej získám?

Kontakty na členy ČAA najdete zde.

Rád bych si koupil obraz a chtěl bych tím zároveň podpořit nějakého klienta arteterapie. Existuje nějaká místa, prodejní galerie, nebo web, které vystavují díla arteterapeutických klientů? Jinými slovy lidí, kteří terapii absolvují a chtějí svoje obrazy prodat?

Obrazy z arteterapie se neprodávají, to by nebylo v souladu s etickým kodexem o poskytování arteterapie. Arteterapie je zaměření na proces, nikoli na výsledek (introspekce). Prodejní výstavy se občas vyskytují v dílnách nebo ateliérech, které pracují výtvarně, jako volnočasovou, nebo aktivizační aktivitu. Galerie vystavují spíše Art Brut, umělce, kteří prošli duševní krizí a jako umělci prodávají svoje díla. Můžete hledat pod Art Brut.