ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam knih o arteterapii je dlouhý. Doporučujeme vaší pozornosti také recenze v časopise Artetarapie.

Přejít na sborníky.

Literatura

 • František Kšajt: Hovory arte, Pavel Mervart, 2015. hovoryarte 
  Knihu lze zakoupit za 230,- Kč prostřednictvím ČAA, pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Adorno, T.W., Reflexe o umění a filosofii („Estetická teorie“, „Paralipomena“)
 • Arnheim, R.: Rudolf, Vers un psychologie de l´art, (1966), Seghers, 1973.
 • Aumont, J.: Obraz. Nathan, Paris, 2003.
 • Babyrádová, H., Rituál, umění a výchova, PedF MU, Brno, 2002.
 • Baleka, J.: Modř –barva mezi barvami, Praha, Academia, 1999.
 • Baleka, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník, 1997.
 • Baleka, J.: Vlevo a vpravo ve výtvarném umění, Academia, Praha, 2005.
 • Blažíček, O. J. a kol.: Slovník symbolů z dějin umění. 1991.
 • Campbellová, J.: Techniky arteterapie. Praha, Portál, 1998.
 • Caseová, C. – Dallenová, T.: Arteterapie s dětmi, Praha, Portál, 1995.
 • Cassirer, E., Filosofie symbolických forem, Oikoymenh, Praha, 1996.
 • Cassiere, E., Esej o člověku. Pravda. Bratislava, 1977.
 • Dacey, J.S., Lennon, K.H., Kreativita, Grada Publishing, Praha, 2000.
 • Davido, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha, Portál, 2001.
 • Drvota, S., Osobnost a tvorba, Odeon, Praha, 1973.
 • Durych, J.: Eseje o umění, 1. vyd. Brno Host 2001.
 • Dytrtová, K.: Interpretace umění ve výtvarné výchově, Ústí n. Labem, PedF. UJEP, 2002
 • Forestier, R.: Tout savoir sur l´art-thérapie, Favre, Lausanne, 2005.
 • Freud, S.: O člověku a kultuře, Praha, Odeon, 1990, ISBN 80-207-0109-5
 • Fincher, S. F:: Vytváření mandaly. Praha, Pragma, 1997
 • Gadamer, H.-G., Aktualita krásného,
 • Gombrich, E.: Příběh umění, Praha, Odeon
 • Gombrich, E.: Umění a iluze, Praha, Odeon
 • Hobdayová, A. – Ollier, K.: Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi. Praha, Portál, 2000.
 • Hušek, V., Symbol ve filosofii Paula Ricoeuera, Ing. Pavel Sejkora - Trinitas, Svitavy, 2003.
 • Huyghe, R., Řeč obrazů, Odeon, Praha, 1973.
 • Jebavá, J.: Úvod do arteterapie, Praha, UK, 2000.
 • Kastová, V.: Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. Praha, Portál, 1999.
 • Kastová, V.: Dynamika symbolů, Praha, Portál
 • Kol. autorů: Současná arteterapie v ČR a v zahraničí. Praha, PedF UK a ČAA, 2000
 • Kopytin, A. I., Praktikum po art-terapii, Izdatělskij dom Pitěr, Sankt Peterburg, 2001 ISBN 5-8046-01849
 • Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie, Praha, Portál, 1997, ISBN 80-7178-179-7
 • Kucharská, A., Májová, L.: Dětská kresba v psychologickém výzkumu, Univerzita Karlova, Praha, 2005.
 • Lanač, M.: Myšlenky moderních malířů, Praha, Odeon, 1989.
 • Landgarten H. B. (1981). Clinical Art Therapy: A comprehensive guide. New York: Brunner/Mazel.
 • Lebeděva, L. D., Praktika artterapii: Podchody, diagnostika, sistema zaniatij (Psichologičeskij praktikum), Izdatelstvo „Reč“, Sankt-Peterburg, 2003
 • Lhotová, M.: Proměny výtvarné tvorby v arteterapii. České Budějovice, Scientia, 2010.
 • Leuner, H.: Katatymní prožívání obrazů. Brno, MU, 1999
 • Liebmann, M., Skupinová arteterapie, Praha, Portál 2005.Lievre-Crosson, Elisabeth. Comprendre la Peinture, (France) : Milan, ed. Les Essentiels, 1999. ISBN 2841137724.
 • Lurker, M.: Slovník symbolů, Univerzum, Praha, 2005
 • Meglinovi, D. a N.: Kreslení jako cesta k sebevyjádření. Praha, Portál, 2001
 • Mišurcová, V. Severová, M.: Děti, hry a umění. Praha, ISV-nakladatelství, 1997.
 • Mokrejš, A., Umění: a k čemu? Triton, Praha, 2002.
 • Mokrejš, A., Filosofie a život – život a umění. Praha: Filosofia,1995.
 • Oster, G. D., Gould, P.: Rysunek w psychoterapii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne sp. z o.o., 2007, Gdańsk.
 • Pechar, J.: Prostor imaginace, Praha, psychoanalytické nakladatelství Jiří Kocourek, 1992.
 • Pechar, J: Role arteterapie v procesu léčby
 • Perniola, M.: Estetika 20. století, Karolinum, Univerzita Karlova, Praha, 2000.
 • Read, H.: Výchova uměním, Praha, Odeon, 1967.
 • Riedel, I.: Obrazy v terapii, umění a náboženství: interpretace obrazů z pohledu hlubinné psychologie. Portál, Praha, 2002.
 • Rubin, J. A. (ed.): Approaches to Art Therapy (Theory and Technique), New York. Brunner/Mazel, Inc. 1987.
 • Simon R. M.: The Symbolism of Style (Art as Therapy), London and New York, Routledge, 1992.
 • Sinelnikoff, N.: Dictionnaire critique des psychothérapies. Concepts, principaux théoriciens, techniques, pathologies, symptomes, Issy-les-Moulineaux, ESF éditeur, 2006.
 • Slavík, J., Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky), 1. díl, PedF UK, Praha, 2001.
 • Slavík, J., Wawrosz, P.: Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky, 2. díl, PedF, UK, Praha, 2004.
 • Slavík, J.: Od výrazu k dialogu ve výchově – Artefiletika. Praha, UK, 1997.
 • Syřišťová, E.a kol. Skupinová psychoterapie psychóz ve vztahu ke schizofrennímu onemocnění, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
 • Šicková, J.: Základy arteterapie. Portál, Praha, 2002.
 • Šindelář, D., Myšlení v obrazech aneb obrazy myšlení, Odeon, Praha, 1986.
 • Uždil, J., Výtvarný projev a výchova, Praha, SPN, 1976.
 • Wuillemet, S. – Cavelius, A.: Malování mandal. Praha, Knižní klub, 1999.
 • Vymětal, Jan a kol. Obecná psychoterapie. 1. vyd. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1997.
 • Warren, B, Arteterapia in educazione e riabilitazione. Collana „Guide per l´educazione“ deretta da Dario lanes, Roma, Erickson, 2000.
 • Wadeson, H.: Art psychotherapy. New York: Wiley. 1980.
 • Winnicott, D. W. Lidská přirozenost. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1998. (10. svazek edice Psychoanalýza).
 • Yalom, D. I.: Teorie a praxe skupinové psychoterapie, Konfrontace, Hradec Králové, 1999.
 • Zuska, V.: Mimésis – fikce – distance. K estetice XX. století, Triton, Praha, 2002
 • Zinker, J.: Tvůrčí proces v Gestalt terapii, ERA group, Brno, 2004.
 • Ženatá, K.: Obrazy z nevědomí. Práce v arteterapeutickém ateliéru, Praha, Portál, 2005.

Sborníky:

 • Kolektiv autorů, Současná arteterapie v České republice a v zahraničí, PgF UK, Praha, 2000
 • Výtvarná výchova a emocionalita, Sborník textů z konference České sekce INSEA, Česká sekce INSEA, Brno, 1997
 • Výtvarná výchova a mody její komunikace, Symposium České sekce INSEA, Olomouc, listopad 2002, ISBN 80-244-0779-5
 • Současná arteterapie v České republice a v zahraničí I. díl. Praha: PedF UK, 2000, ISBN 80-7290-004-8 (Česká arteterapeutická asociace ČAA)
 • Psychologie Clinique et Projective, Le T.A.T. Vica Shentoub, Revue de la Société du Rorschach et des méthodes projectives de langue francaise, Vol. 8/2002, Boulogne-Billancourt, Société du Rorschach et des méthodes projectives de langue francaise, 2002, ISSN 1265-5449
 • Twórczość w teorii i praktyce, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2004, ISBN 83-227-2345-8
 • Výtvarná výchova a emocionalita Sborník české sekce INSEA 1996, Česká sekce INSEA a Katedra výtvarné výchovy MU v Brně
Supervize ČAA

Supervize ČAA

ČAA otevírá možnost skupinové supervize pro všechny zájemce. Pro členy ČAA platí zvýhodněná cena.
Supervize

Supervize

V případě zájmu o skupinovou artesupervizi kontaktujte kancelář asociace (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.