Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies IV.“ se bude konat 28. 6. a 29. 6. 2019 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA)Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR)Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA) a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude kromě přednášek obsahovat také řadu praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie s významnými zahraničními hosty a lektory.

Konferenční poplatek byl stanoven na 3 100 Kč (zlevněná částka 2 800,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací a studenty při platbě do 15.5. 2019). Bližší informace získáte na http://www.spaceforarttherapies.cz/