Přejeme nejen všem našim členům vše nejlepší do příštího roku.

Vaše ČAA