Děkujeme všem za účast na volební valné hromadě ČAA. Nové orgány asociace byly zvoleny ve složení:

Výbor
 • Beate Albrich, Dipl.KT, předsedkyně
 • Bc. Kateřina Drahotová
 • Mgr. et Bc. Jiří Mach
 • Mgr. Jana Merhautová, místopředsedkyně
 • Bc. Lenka Vávrová, místopředsedkyně
 • Žaneta Zieglerová, DiS.

Kontrolní komise
 • Mgr. Veronika Lejcarová, předsedkyně
 • PhDr. Václava Marcineková

Etická komise
 • Bc. Laura Henderson
 • PhDr. Ing. Marie Lhotová, Ph.D.
 • PhDr. Helena Strnadlová

Na závěr proběhla velmi zajímavá debata.