ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

 Na valné hromadě 11. listopadu 2016 jsme vyzvali členy ČAA, aby se společně zamysleli nad budoucností naší asociace a našeho oboru. Zamyšlení proběhlo ve třech pracovních skupinách, a jak jinak, prostřednictvím kreativních prvků. Pracovali jsme s kresbou na čtvrtky papíru a projektivními kartami Miroslava Huptycha.  Můžete se podívat na stručný záznam výstupů z pracovních skupin. 

 

1. Pracovní skupina „identita arteterapeuta“: 

Identitu arteterapeuta tvoří:

 • využití tvořivosti v různých oblastech činnosti

 • skrytá, dílčí identita arteterapeuta v ČR (arteterapeut je oficiálně zaměstnáván v jiných profesních zařazeních)

 • inspirace (Lidová škola umění  – dnes Základní umělecká škola, vzory učitelů a osobností během života)

 • osobnost arteterapeuta jako člověka

 • zkušenost s výtvarnými prostředky

 • tolerance

 • hravost

 • osobní příběh

 • spojitost s výtvarným uměním 

 • spojitost s léčebným procesem

 • spojitost s českou kulturou

 • pokora

 • empatie

 • vlastní tvorba

2. Pracovní skupina „česká arteterapeutická asociace“: 

ČAA by měla vůči svým členům:

 • být kreativním spolkem, poskytujícím svým členům možnost vzdělávání, nové podněty a inspiraci

 • zajistit legislativní ukotvení oboruarteterapie v zákonech ČR

 • ctít právo na svobodu projevu ve spolku

 • být profesionálním spolkem, ukazovat možnosti odborného růstu

 • být komunitou umožňující sdílení a společné aktivity svých členů

 • zprostředkovávat informace o zahraničních aktivitách v oboru

 • zajistit průhledné finanční hospodaření spolku

 • podporovat nastavení optimálního finančního ohodnocení svých členů

ČAA by měla vůči ostatním institucím a okolnímu světu:

 • být transparentní, prezentovat vysoký potenciál oboru arteterapie, jeho formu, obsah, strukturu, tvar a směřování

 • podporovat a vyjadřovat hodnotu arteterapie

 • prezentovat arteterapii jako léčebnou metodu

 • prezentovat arteterapii jako aktivní, rozvíjející se a využitelný obor

 • prezentovat arteterapii jako legitimní obor s etickými pravidly

 • prezentovat strukturu vzdělávání v arteterapii a strukturu ČAA

 • zajišťovat dialog a mezioborovou spolupráci s ostatními institucemi a asociacemi

 

3. Pracovní skupina „vzdělávání arteterapeuta“:

Vzdělávání jak je nyní: P1010733

 • hranice vzdělání v arteterapeutické profesi není jasně stanovená

 • vzdělávání probíhá také sdílením a předáváním zkušeností mezi arteterapeuty

 • vzdělání obohacuje také vlastní tvorba arteterapeuta

 • arteterapeutické vzdělání je obohaceno o oblasti, které současné školství příliš nepodporuje: tvořivost, schopnost intuice, neverbální vyjádření

 • důležitou součástí vzdělání je sebezkušenostní výcvik, supervize a praxe

 • v arteterapeutickém vzdělání jsou patrné dostředivé tendence

 • současný systém vzdělávání nemá disciplínu

 • současný systém vzdělávání se prolíná se vzděláváním jiných v jiných profesích

Arteterapeutům chybí:

 • profesní setkávání a sdílení (i supervizní)

 • podpora seberozvoje a rozvoje intuice

 • jasná struktura vzdělání arteterapeuta, jeho ucelenost, pravidla a hranice

 • průbojnost a ukázněnost

 • „pevná půda pod nohama“ – ukotvení profese a její zázemí

 • „otevřené dveře“ k arteterapeutické práci v organizacích

Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci. Samozřejmě můžete posílat i dále své podněty a připomínky emailem na adresu ČAA.
 
 

 

Supervize ČAA

Supervize ČAA

ČAA otevírá možnost skupinové supervize pro všechny zájemce. Pro členy ČAA platí zvýhodněná cena.
Supervize

Supervize

V případě zájmu o skupinovou artesupervizi kontaktujte kancelář asociace (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.