ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
 • Číslo: 20-21
 • Cena: 140,- Kč

Úvodní slovo

Milí čtenáři,
dostáváte do rukou dvojčíslo 20–21 časopisu Arteterapie, které, jak uznáte, nabylo dosud nebývalé podoby tučného svazku. Jistě jste si povšimli, že se jak v titulu časopisu, tak i uvnitř objevila další sekce – artefiletika.

Metaforou lze říci, že artefiletika je sestrou arteterapie, zjednodušeně, že je to arte přístup používaný ve výchově, především ve školství. Definice ze stránek www.artefiletika.cz zní: Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních). Rozšířením záběru časopisu předpokládáme získání většího okruhu čtenářů především z pedagogických profesí.

Obsah toho dvojčísla je pestrý, nemá smysl, abych jednotlivé články uváděl, přesto si dovolím upozornit na jednu výjimečnou oblast. Podařilo se publikovat dva články, které se věnují využití fotografie, respektive fotografování v arteterapii a artefiletice. Domnívám se, že s rozvojem digitální fotografie se otevřel nový prostor pro tvůrčí a terapeutické využití této techniky. Čtěte a inspirujte se. V tomto dvojčísle uvádíme závazné pokyny pro autory, které, jak doufáme, přispějí nejen k úspoře práce redakce, ale zejména ke zkvalitnění poskytovaných informací vám, čtenářům. Dále je již otiskovat nebudeme a umístíme je na webové stránky ČAA.

V roce 2010 nás čeká mimořádná akce, kterou je Mezinárodní konference expresivních terapií. Bude se konat 18. a 19. června v Praze. Logo, upoutávku a informace najdete na konci čísla. Vzhledem k významu této události bychom rádi k datu konání konference vydali další dvojčíslo (22–23); na podzim ještě vyjde číslo 24. V jednom z čísel roku 2010 bude publikován také bibliografický soupis článků obsažených v časopise Arteterapie od čísla 11 z roku 2006 (v něm vyšla bibliografie čísel 1–10).

Na závěr vás chci znovu vyzvat ke spolupráci, redakční uzávěrka pro reprezentativní „konferenční“ dvojčíslo je 18. dubna. Rádi bychom, aby vaše příspěvky kontext konference rozšířily. Pište a posílejte také náměty na rozhovory se zajímavými kolegy z oborů, kterým je tento časopis určen. Vzhledem k tomu, že finanční situace ČAA je kritická a existence časopisu ohrožena, vítáme sponzorské příspěvky na jeho vydávání.

Miroslav Huptych

Výbor ČAA a redakce děkují MUDr. Jiřímu Krombholzovi a firmě Mylan, a. s., za sponzorský dar (15 000 Kč) na vydávání časopisu Arteterapie.

Další poděkování patří SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii, které podpořilo vydání časopisu Arteterapie finanční částkou 10 000 Kč.

Obsah čísla

 • Úvodní slovo
 • ARTETERAPIE:
  • Interpretace v arteterapii (Marie Lhotová)
  • Arteterapeutické cesto-pisy (Jaroslava Šicková)
  • Psychická deprivace a její podoba ve výtvarné tvorbě (Evžen Perout)
  • Dimenze tvůrčího procesu v teorii Antona Ehrenzweiga (Karel Řepa)
  • Emoční indikátory v kresbě lidské postavy u dětí (Karla Zradičková Šafránková) OTEVŘÍT
  • Využití arteterapie u zrakově postižených dospělých (Lenka Hrůzová) OTEVŘÍT
  • Specifika skupinové arteterapie s lidmi s postpsychotickým defektem (Klára Patlichová)
  • Hamburgerové umění a terapie jako talk show: Vliv masmédií na arteterapii dospívajících (Jordan S. Potash)
  • Fototerapie a terapeutická fotografie při práci s klientem (Michaela Vítečková) OTEVŘÍT
  • Čtyři nohy jedné židle (Zdeňka Průchová)OTEVŘÍT
  • Rozhovor s arteterapeutem Janem Kulhánkem (Gabriela Staňková)
  • Návštěva v arteterapeutickém ateliéru U Zeleného ptáka (Anna Jarošíková)
  • Recenze: O knize PhotoTherapy Techniques od Judy Weiser a o pojmu PhotoTherapy (Blanka Antošová Kejíková)
  • Recenze: Výstava 14 S – Souvislosti Líby Vendlové
  • Recenze: Výstava Spodní proudy (Jan Kopřiva)
  • Výstava Beate a Holgera Albrich „Space in Between“ – úvodní řeč (Viktor Dočkal)
  • Arte-úvaha: Výtvarné úlety v Irsku (Helena Gráfová)
 • ARTEFILETIKA:
  • Muž a žena hledáčkem kamery (Lucie Hajdušková)
  • Artefiletika jako prostor pro rozvoj sociálních kompetencí dětí s problémy v chování na 2. stupni ZŠ (Leona Běhounková)
  • Otevřený ateliér v praxi (Anna Víšková)
 • MUZIKOTERAPIE:
  • Vnímání a prožitek hudebního tónu z pohledu antroposofické muzikoterapie (Josef Krček)
  • Česká muzikoterapie včera a dnes (Marie Rumanová a Jiří Kantor)
  • Rozhovor s Tomášem Procházkou: Muzikoterapie není monoterapie (Matěj Lipský)
  • Slavnostní křest knihy Základy muzikoterapie (Lenka Zítková)
 • DRAMATERAPIE:
  • Příběh v dramaterapii (Ilona Labuťová, Kamila Laudová a Štěpán Smolík)
  • Arteterapia a jej hlboko „ľudské“ pôsobenie (Mária Brnušáková)
  • Mezinárodní školení o využití dramaterapie v interkulturním učení (Kristýna Krahulcová)
  • The Space Between, the potencial for change. ECArTE – 10. mezinárodní konference expresivních terapií (Beate Albrich a Viktor Dočkal)
  • Dramaterapie v Česku a v Evropě (Kamila Laudová)
  • Lehce pojatý scénář ve formě civilního rozhovoru na téma Dramaterapie v Čechách (Kamila Laudová)
 • Pokyny pro autory příspěvků do časopisu Arteterapie
 • Pozvánka
Supervize ČAA

Supervize ČAA

ČAA otevírá možnost skupinové supervize pro všechny zájemce. Pro členy ČAA platí zvýhodněná cena.
Supervize

Supervize

V případě zájmu o skupinovou artesupervizi kontaktujte kancelář asociace (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.