ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
 • Číslo: 31 - barevná kopie
 • Cena: 166,- Kč

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři!
dostáváte do rukou 31. číslo Arteterapie v novém "kabátě". Stalo se tak potřetí za dobu existence časopisu (12 let), kdy jsme k "převlečení" přistoupili. Říká se, že změna je život. Ke změnám, mnohdy i nechtěným, jsme životem často přitlačeni. Nejinak je to i v tomto případě. Nový grafik Aleš Prstek nabídl redakci proměnu vzhledu časopisu i podstatně výhodnější finanční podmínky, což je při stále kritickém nedostatku peněz v pokladně ČAA zásadní. Vysoká úroveň grafického zpracování nás nadchla, proto věříme, že budete se vzhledem časopisu spokojeni.

Do okruhu stálých čtenářů vítáme členy Muzikoterapeutické asociace ČR, kteří od letošního roku dostávají časopis, tak jako členové ČAA, v rámci členských příspěvků zdarma.

V tomto čísle najdete rozhovor s významnou arteterapeutkou, mnohaletou členou výboru ČAA, organizátorkou arteterapeutických výcviků a kurzů - Helenou Strnadlovou. František Kšajt publikoval v posledních několika letech v Arteterapii již 18 rozhovorů, které jsou profesionálně vedeny, protože tento náš redakční spolupracovník má za sebou celoživotní kariéru novináře (mimo jiné byl šéfredaktorem časopisu Ateliér). Rozhovory vedl s největšími osobnostmi expresivních terapií a jejich kvalita podnítila redakční radu a výbor ČAA k úvaze podpořit jejich knižní vydání. Jsou totiž nejen odborným vhledem do profesí zpovídaných, ale zároveň nepostrádají osobní rovinu lidského vyznání.

Náš kolega Kšajt se kromě rozhovorů pro časopis pustil i do arteterapeutické práce. A aby toho nebylo málo, ještě o tom vede pečlivé zápisy, které jsou literárně velmi vybroušené. Proto věřím, že z "Malování se slečnou K." bude jednou také knížka. Ta by mohla být nejen názorným příkladem, jak je možné s autistickými dětmi arteterapeuticky pracovat, ale i literární "lahůdkou". Od tohoto čísla začínáme jeho zápisy postupně publikovat.

V aktuálním vydání našeho časopisu najdete také odborný článek Moniky Bošňákové, která arteterapeuticky pracuje s dětmi s poruchou autistického spektra. Článek Jiřího Kantora, jehož zásadní texty se v Arteterapii již několikrát objevily, se věnuje stejné problematice, tentokrát však z pohledu muzikoterapie. Literární přístup Františka Kšajta je tedy doplněn odborným pohledem, který ukazuje složitosti a úskalí této práce.

Konečně si můžete přečíst i druhé pokračování článku Barbory Vávrové "Co vypráví hlína dětem". V příštím čísle bude uveřejněna jeho třetí, závěrečná část.

Doufám, že i ostatní články Vás budou bavit a že se stanou dobrou inspirací pro Vaši práci.

Miroslav Huptych

Obsah čísla

 • Úvodní slovo
 • ARTETERAPIE:
  • Význam arteterapie pri triáde autistického postihnutia (Monika Bošňáková) OTEVŘÍT
  • Ako arteterapia (ne)funguje (Linda Piktorová)
  • Co vypráví hlína dětem. Metodická příručka keramických technik a jejich využití v arteterapii. - Část II. (Barbora Vávrová)
  • Mou srdeční záležitostí je symbolické drama (Rozhovor s Helenou Strnadlovou, průkopnicí arteterapie v Čechách) OTEVŘÍT
  • Arteterapie není jen pro nemocné: reflexe výstavy Barvy pro duši (Zuzana Řezáčová Lukášková)
 • ARTEFILETIKA:
  • Využití artefiletiky k rozvíjení psychosociálních a emocionálních dovedností u dětí mladšího školního věku (Lenka Mynaříková)
  • Využití artefiletických technik a metod při poskytování nízkoprahových a volnočasových služeb dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením (Jana Gottfriedová, Daniela Drnková)
 • DRAMATERAPIE:
  • Teatroterapeutický projekt s pedopsychiatrickými klienty (Jana Šilarová)
 • MUZIKOTERAPIE:
  • Muzikoterapie u osob s poruchami autistického spektra (Jiří Kantor)
  • Využitie muzikoterapie v rámci Integrovanej psychoterapie (Peter Kusý)
  • Podpůrná vývojová muzikoterapie - Supportive Developmental Music Therapy (SDMT) (Matěj Lipský)
  • Muzikoterapie jako jeden z aktivizačních prostředků při práci se seniory (Zdeňka Polínková)
 • ZÁVĚREM:
  • Malování se slečnou K. (František Kšajt)
Supervize ČAA

Supervize ČAA

ČAA otevírá možnost skupinové supervize pro všechny zájemce. Pro členy ČAA platí zvýhodněná cena.
Supervize

Supervize

V případě zájmu o skupinovou artesupervizi kontaktujte kancelář asociace (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.