ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
 • Číslo: 38-39
 • Cena: 170,- Kč

Úvodní slovo

Milí čtenáři,
doufám, že toto dvojčíslo jste dostali jako „nadílku“ pod vánoční stromek, takže možná najdete ve svátečním čase pár chvil ke čtení. Domníváme se, že se sešly docela zajímavé příspěvky.

Nyní je po Valné hromadě ČAA a je zvolen nový výbor. Jeho první setkání je plánováno na polovinu prosince. Mnoho let působil výbor bezmála ve stejné sestavě, letos se většina jeho členů rozhodla, že uvolní svá místa mladším kolegům. Předpokládáme, že nepostrádají entuziasmus a chuť do práce ve prospěch arteterapie v České republice. Do příštího čísla připraví některý člen starého výboru zprávu o historii ČAA od jejího založení.

Delší dobu vedla redakce diskusi s redakční radou a s výborem ČAA o dalším směřování a koncepci časopisu. Z akademické půdy přicházejí podněty k přeměně časopisu na recenzovaný. To znamená: více odborný, zaměřený na výzkum a teo¬rii. Kvalitu článků musí posoudit dva nezávislí oponenti a autor musí jejich připomínky přijmout, tj. přepracovat článek, jinak nebude publikován. Odborné články musí zabírat nadpoloviční část časopisu. Předpokládá to větší podíl autorů z vysokých škol, kteří musí publikovat v recenzovaných časopisech. O publikaci v nerecenzovaných periodikách mnoho kolegů z podobných vědeckých institucí nestojí. Dosavadní obsah časopisu vycházel vstříc především požadavkům praxe. Záměrem redakce bylo, aby čtenáři nacházeli informace o tom, jak se arteterapie dělá na různých pracovištích. Také se na Valné hromadě ČAA diskutovalo o tom, jakým směrem se bude dále časopis ubírat. V e¬mailu dostali na konci listopadu členové ČAA dotazník, kde se ptáme na jejich názor.

Já jsem se po sedmi letech ve vedení časopisu rozhodl opustit „šéfredaktorskou židli“, protože se chci naplno věnovat vlastní tvorbě. Prozatím vedení redakce přebere Sylva Dobalová s tím, že ČAA bude hledat vhodného nástupce na místo šéfredaktora. Měla by to být výrazná osobnost se širokým rozhledem v arteterapii, případně spřízněných oborech, a měla by mít zkušenost s tvorbou odborného časopisu a psaním článků. Práce je finančně podpořena. Tímto editorialem se loučím s Vámi, milí čtenáři, s přáním, aby pod novým vedením nabral časopis čerstvý vítr do plachet.

Věřím, že i nadále budete v časopise nacházet inspirativní čtení.

Miroslav Huptych

Obsah čísla

 • Úvodní slovo
 • ARTETERAPIE:
  • 5 / Vplyv arteterapeutickej intervencie na zmeny vo výtvarnom prejave detí s Aspergerovým syndrómom; Diana Mosná
  • 13 / Logopedicko-arteterapeutický program LOGOART a dvě případové studie: vliv psychiky na řeč a řeči na psychiku; Veronika Kotinská
  • 24 / Stretnutie osoby s objektom: Fenomenologické pozorovanie; Judith Sianová a Hadas Weissová
  • 33 / Od holokaustu po Aspergera: determinanty arteterapie, historické a súčasné; Jaroslava Šicková-Fabrici
  • 42 / Spirituální aspekty materiálových a bodyartových terapeutických činností; Hana Stehlíková Babyrádová
  • 48 / Arteterapeutické školské programy v systéme základných škôl; Viktor Križo
  • 57 / Výtvarná metafora procesu integrace žáka ZŠ: začlenění jako zátěž; Jana Lančová
  • 67 / Foto-terapie v Terapeutické komunitě Sejřek; Štěpán Borkovec
  • 73 / Enkaustika v arteterapii a artefiletice; Jaroslava Bendová
  • 84 / Uplatnění projektivních testů v arteterapeutické praxi; Michaela Hanzlová
  • 96 / Letní rozhovor s Kamilou Ženatou
  • 107 / Netlač řeku; Rozhovor s arteterapeutkou Andreou Hanzlovou
  • 116 / Úvodní slovo k výstavě Umění je stav duše X; 9. září – 25. října 2015, Kroměříž; Emilie Rudolfová
  • 118 / II. medzinárodná arteterapeutická konferencia v Bratislave
  • 120 / Zpráva o 3. konferenci o.p.s. Kreatos: Spirituální dimenze arteterapie
 • ARTEFILETIKA
  • 122 / Metodika pro inkluzi znevýhodněných dětí: Podpora komunikace artefiletickou hrou I. ; (obecná část); Aněžka Šoubová
  MUZIKOTERAPIE
  • 133 / Lidová píseň jako nástroj práce; Zuzana Vlčinská
  • 138 / Muzikoterapie v knihovně; Soňa Štoudková
  • 144 / Česká muzikoterapie hostem v zahraničí – ohlédnutí
  • 148 / Recenze knih
  • 154 / Anotace nových knih
  • 157 / „Člověk žije ve třech světech.“ Gendos (Gennady Chamzyryn); Svatava Drlíčková
  ZÁVĚREM
  • 159 / Malování se slečnou K.; František Kšajt
Supervize ČAA

Supervize ČAA

ČAA otevírá možnost skupinové supervize pro všechny zájemce. Pro členy ČAA platí zvýhodněná cena.
Supervize

Supervize

V případě zájmu o skupinovou artesupervizi kontaktujte kancelář asociace (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zde je místo pro Vaši inzerci.
Více informací.