Tříletý navazující výcvik rozšiřuje kompetence arteterapeuta, které propojují poradenský vliv na jednice prostřednictvím přírody a ve větší hloubce ho provázejí v jednotlivých zobrazovacích a umělecko-vyjadřovacích technikách, společně s uplatněním profesionálně vedené komunikace.
Cílem je posílení psychické odezvy organismu na stresové a zátěžové situace, ale také hlubší navázání vztahu k životnímu prostředí a schopnost zdravě reagovat na environmentální stres.
Komplexnost studijního programu profesionalizuje inovativní psychoterapeutický směr, poskytuje širší teoretickou základnu, přináší nácviky terapeutických intervencí a zpětných vazeb, hlubší úroveň znalostí technik, i to, jak prakticky zahrnout získané poznatky, zkušenosti či informace do běžného života.
Aplikovaná Eko Arteterapie probíhá za každého počasí, v každém ročním období, za denního světla i za tmy. Nabízí možnost vytvářet autorskou tvorbu přímo v přírodě, poznávat ji skrze smyslové prožitky. Dalším důležitým aspektem aplikované Eko Arteterapie je výběr lokality, díky níž jsou ovlivněny individuální prožitky i tvorba. Vhodně vybrané místo např. les, louka, řeka, skály i povětrnostní podmínky a počasí, např. déšť, vítr, slunce, mráz, sníh, mlha apod., významně umocňují projektivní obsah, tvorbu i samotnou intervenci. Dlouhodobým pobytem v přírodě, spojeným s intenzitou nevšedních zážitků, dochází k novému vnímání krajiny, zobrazování paralelních procesů a autentickému sebevyjádření. Eko Arteterapie je rovněž založená na práci s diskomfortem v přírodě.
K tomu je zapotřebí odborná úroveň práce s asistovaným vystavením se diskomfortu, včetně znalosti pozitiv i případných rizik. Speciální techniky pomáhají podpořit sebedůvěru a posílit organismus psychicky i fyzicky. Nedílnou součástí technik Eko Arteterapie je podpůrná komunikace nad výtvarným dílem.

2021 01 ekoarteterapie 2